Addressing the Needs on Teaching, Education and Research in EU Foreign Policy (ANTERO) (avsluttet)

ARENA er en av åtte partnere i Jean Monnet-nettverket ANTERO, som ser nærmere på EUs utenrikspolitikk.

Om prosjektet

ANTERO-nettverkets mål er å styrke formidling av forskning på EUs utenrikspolitikk gjennom å ta i bruk nye virkemidler i undervisningsøyemed. Dette innebærer å produsere åpent tilgjengelig forsknings- og undervisningsmateriale som kan integreres i undervisning på PhD- og lavere nivå, som kan bidra til å utvikle akademiske ferdigheter blant yngre forskere og samtidig styrke EU-forskningen på dette området.

Partnere

  • University College Dublin, Prof. Ben Tonra (koordinator)
  • ARENA, Universitetet i Oslo (Prof. Helene Sjursen)
  • University of Maastricht (Dr. Karollina Pomorska)
  • London School of Economics and Political Science (Dr. Federica Bicchi)
  • University of Leuven (KU Leuven) (Prof. Stephan Keukeleire)
  • Kent University (Prof. Richard Whitman)
  • University of Tampere (Prof. Hanna Ojanen)
  • University Association for Contemporary European Studies (UACES) (Luke Foster)

Hovedansvarlig ved ARENA er Helene Sjursen. I tillegg deltar Mai'a K. Davis Cross, Guri Rosén, Marianne Riddervold, Tine E. J. Brøgger, Johanne D. Saltnes og Johanna Strikwerda.

FinansieringEU-flag

Jean Monnet-nettverk finansiert av EUs Erasmus+ program

Mer informasjon

Se ANTEROs engelske nettside for mer informasjon om nettverkets forskning, publikasjoner og arrangementer.

Publisert 15. juli 2016 12:41 - Sist endret 11. okt. 2017 11:16