English version of this page

Arrangementer - Side 5

Tid: 27. aug. 2013 12:30 - 15:15

Kort tid før Stortingsvalget så Partnerforum på utviklinger i forholdet mellom politisk ledelse og offentlig forvalting. Vi satte fokus både på maktkonsentrasjon, lojalitet, faglig uavhengighet og dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom politisk styring og forvaltningen av det offentliges samfunnsansvar.

Tid: 4. apr. 2013 09:00 - 5. apr. 2013 17:00

Forskningsprosjektet EPISTO (Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise') holder en konferanse på Universitetet i Oslo 4. og 5. april 2013.

Tid: 14. mars 2013 09:30 - 15. mars 2013 17:30

Krisene i Europa krever en radikal nyorientering av EU og måten beslutningstagere, intellektuelle, akademikere og offentligheten tilnærmer seg Unionen på. Konferansen "Europe in crises, Europe as the crisis?" vil søke å svare på denne utfordringen.

Tid: 22. okt. 2012 14:15 - 16:00

Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde forelesningen "Fear and Freedom: The Legacies of Mid-Twentieth-Century Liberalism" som en del av serien "1814-forelesningene".

Tid: 9. okt. 2012 16:15 - 17:00

Asimina Michailidou, postdoktor ved ARENA skal holde innlegget: ”Corrupt, lazy or underclass? Myths and truths about Greek politics” på Aktualitetsseminaret ved Europastudier.

Tid: 21. sep. 2012 09:00 - 22. sep. 2012 17:00

Hva er hovedstaden i EU? Hvilke land ligger i Europa? Hvem er sjef i EU? Hvordan er Norge tilknyttet EU? Test dine kunnskaper om våre europeiske naboer.

Tid: 14. juni 2012 - 15. juni 2012

Eurotrans WP1 workshop "The Transformation of the Executive Branch of Government in Europe: Centre Formation, Administrative Integration and Co-existing Orders".

Tid: 8. juni 2012 10:00 - 16:30

Målet med dette interaktive endags arrangementet er å utvikle en forskningsagenda om Det europeiske forskningsfellesskapet (The European Research Area).

Tid: 7. juni 2012 - 8. juni 2012

Denne workshopen er en del av prosjektet "RECODE - Responding to Complex Diversity in Europe and Canada", som er finansiert av European Science Foundation (ESF).

Tid: 2. mai 2012 14:15 - 16:00

Seyla Benhabib skal holde ARENA-forelesningen 2012 over temaet "Verdensborgerskapets utfordringer i Europa".

Tid: 30. apr. 2012 13:30 - 15:30

Cathrine Holst skal holde åpningsforelesningen for Center for Videnskab, Ekspertise og Samfun (CEVES) ved Sociolologisk Institut på Københavns Universitet. Tittelen er ”Fra demokrati til epistokrati?”.

Tid: 21. mars 2012 15:00 - 17:00

Onsdag 21. mars 2012 lanseres boka Transnational Migration, Gender and Rights, redigert av tidligere NOVA-forsker Ragnhild Sollund og med bidrag fra ARENA-forsker Meng-Hsuan Chou.

Tid: 12. jan. 2012 10:15 - 13. jan. 2012 13:30

For tredje gang arrangerer Demokratiprogrammet en stor, internasjonal konferanse midt i januar. Konferansen organiseres med 7 varierte arbeidsgrupper og to plenumssesjoner.

Tid: 11. jan. 2012 12:15 - 01:15

Post.doc. Christoffer Eriksen vil gi en presentasjon av boken The European Constitution, Welfare States and Democracy

Kommentarer vil bli gitt av Cathrine Holst, ARENA, og Ketil Bøe Moen, Regjeringsadvokaten.

Tid: 16. feb. 2011 19:00 - 21:00

Europa og USA: to unike historiske eksperimenter ved et veiskille

Geert Mak om EU og USA i krise.