English version of this page

Arrangementer - Side 4

Tid: 28. apr. 2015 13:15 - 16:00

In the extended Tuesday Seminar held on 28 April 2015, which was also ELJ's For and Against Series #2, Prof. Neil Walker from Edinburgh Law School and Julio Baquero Cruz from the European Commission discussed constitutional pluralism.

Tid: 17. mars 2015 13:15 - 15:00

At the ARENA Tuesday Seminar on 17 March Uwe Puetter presented an excerpt from the book The New Intergovernmetalism: States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era authored with Christopher Bickerton and Dermot Hodson.

Tid: 3. mars 2015 13:15 - 15:00

Prof. Hans-Jörg Trenz from ARENA and University of Copenhagen presented his paper 'Euroscepticism as EU polity contestation: from normative assessment to cognitive framing' at the ARENA Tuesday Seminar on 3 March 2015.

Tid: 3. feb. 2015 14:15 - 16:00

At the ARENA Tuesday seminar on 3 February 2015, Christina Eckes presented the paper 'Constitutionalizing the Common Foreign and Security Policy (CFSP) through judicial control: institutional prerogatives, consistency and fundamental rights'.

Baldur Thorhallsson
Tid: 27. jan. 2015 13:15 - 15:00

On 27 January 2014, Baldur Thórhallsson from the University of Iceland gave the presentation 'Are Icelanders not good Europeans? The reluctance of the Icelandic political elite to take full part in the European project'.

Tid: 15. jan. 2015 13:15 - 16:00

Master i statsvitenskap Guri Rosén ved ARENA vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Striving for Influence. The European Parliament in EU Foreign Policy

Tid: 4. nov. 2014 18:00 - 20:00

Dagens sammenveving av europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke og har gitt opphav til en ny politisk orden i Europa. Dette har konsekvenser for nasjonale demokratier og grunnlover. Tas utviklingen alvorlig nok?

Tid: 4. nov. 2014 09:00 - 16:00

Som del av Grunnlovsjubileet i 2014 arrangerer ARENA en bredt anlagt og flerfaglig konferanse med vekt på nasjonalstatenes innvevning i den europeiske integrasjonsprosessen.

Tid: 23. juni 2014 14:00 - 18:00

NORCONE-prosjektet arrangerer en formidlingskonferanse i Brussel om konstitusjonelle sider ved Norges forhold til EU. Denne vil finne sted i Philanthropy House i Brussel 23. juni.

Tid: 30. apr. 2014 14:15 - 15:45

Johan P. Olsen av Arena, UiO, innleder

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid: 17. mars 2014 19:30

I år markeres både 200-årsjubileet for den norske Grunnloven og 20-årsjubileet for EØS-avtalen. ARENA inviterer til debatt på Litteraturhuset om boken Det norske paradoks, og spør: Er det Norges eller EUs grunnlov som gjelder?

Tid: 5. mars 2014 - 8. mars 2014

ARENA er til stede på flere av arrangementene under Universitetet i Oslos grunnlovsuke, som arrangeres den første uken i mars. Her inviterer UiO til frokostseminarer, foredrag, debatter og bokopposisjoner.

Tid: 4. mars 2014 14:30 - 16:00

Norges første Europaminister, Vidar Helgesen, holder årets ARENA-forelesning på Blindern 4. mars 2014, med tittelen Jubileumsåret. 1814 - 1989 - 1994 - 2014.

Tid: 26. feb. 2014 10:00 - 15:45

Åse Gornitzka deltar på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken med innlegget «Europeiske flaggskipsuniversitet – balansegangen mellom eksellens og samfunnsrelevans».

Tid: 24. feb. 2014 12:00 - 15:15

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Tid: 23. jan. 2014 14:15 - 15:45

Åse Gornitzka av Institutt for statsvitenskap, UiO, innleder seminaret

Denne våren er det den tredje modulen i prosjektet,  institusjoner, demokrati og politikk, som står i sentrum. Kryss av datoene allerede nå.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid: 10. jan. 2014 10:00 - 16:00

Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 arrangerer formidlingskonferanse i Operaen i Oslo, 10. januar 2014. Her vil blant andre Erik Oddvar Eriksen presentere ARENAs forskning om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Tid: 8. jan. 2014 - 9. jan. 2014

As part of the 5th International Conference on Democracy as Idea and Practice, John Erik Fossum will organise a workshop with Andreas Føllesdal on crisis, innovation/experimentation and the governance of European integration.

Tid: 5. des. 2013 10:00 - 12:00

Eurokrisen har sendt tusenvis av europeere på flukt fra økonomiske problemer og arbeidsledighet. Hvordan opplever de som valgte Norge det å komme hit? Den 5. desember arrangerer ARENA en debatt på Litteraturhuset, hvor funn fra et forskningsprosjekt om arbeidsinnvandring fra kriserammede EU-land til Norge blir diskutert.

Tid: 12. nov. 2013 14:00 - 16:00

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Timothy Garton Ash from Oxford University held the public lecture 'Rethinking Europe'.

Tid: 11. nov. 2013 09:30 - 12. nov. 2013 11:00

ARENA organises a workshop gathering contributors to a forthcoming special issue of Journal of European Public Policy to discuss different visions of Differentiated Integration (DI). The aim is to contribute towards a clear, complete and concise definition of the notion.

Tid: 25. okt. 2013 09:00 - 15:00

Den 25. oktober 2013 arrangerte ARENA et dagsseminar for lærere om den norske Grunnloven i internasjonalt perspektiv. Blant spørsmålene var om Europa, som har vært så sentralt for utviklingen av Grunnloven og demokratiet i Norge, i dag utgjør den største trusselen mot konstitusjonelt demokrati i Norge?

Tid: 24. okt. 2013 14:00 - 15:30

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Jeremy Adelman from Princeton University held the public lecture 'Intellectuals and the crisis of democracy in the 20th century: The odyssey of Albert O. Hirschman'.

Tid: 10. okt. 2013 14:30 - 16:00

Vil euroskeptiske partier bli dominerende i neste års valg til Europaparlamentet? Hvilke lærdommer kan trekkes fra valget i 2009? ARENA inviterer til lansering av boken Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage av Pieter de Wilde, Asimina Michailidou og Hans-Jörg Trenz.

Tid: 20. sep. 2013 13:00 - 14:00

Klasse 9b fra Hakadal ungdomsskole vant årets finale i Europaeksperten, som ble arrangert på Forskningstorget 2013. De kunne dra tilbake med kr. 25.000 som bidrag i potten til klassetur til neste år.