Bilder fra debatten 'EU og grunnlovene' 4. november 2014

Bilder fra ARENAs debatt om EU og grunnlovene på Litteraturhuset i Oslo, 4. november 2014