In the media - Page 8

Published Mar. 14, 2012 10:33 AM

- Den økonomiske situasjonen i Hellas vil i tiden fremover bare bli verre og verre for en del familier. Når det ikke er jobber å oppdrive, vil flere og flere grekere søke lykken i utlandet, sier Asimina Michailidou til e24.

Published Feb. 16, 2012 9:52 AM

- Det vil bli en forverret resesjon i Hellas fordi de nye sparetiltakene ikke stimulerer til økonomisk vekst og økt kjøpekraft blant grekerne. Basisvarer som melk, brød og bleier koster like mye i Hellas som i Norge, og folk har rett og slett ikke råd til å brødfø familien, sier Asimina Michailidou til Dagsavisen.

Published Feb. 16, 2012 9:46 AM

ARENA forsker Asimina Michailidou mener potensialet for kutt nå er brukt opp i Hellas.

Published Feb. 6, 2012 11:28 AM

Feminismen har vært en samfunnsformende -isme. Hva nå?, spør Cathrine Holst i Morgenbladet.

Published Feb. 6, 2012 11:09 AM

John Erik Fossum diskuterte eurokrisa i spesialprogrammet "Temadag i P2: Europa i krise".

Published Feb. 3, 2012 9:35 AM

Anne Elizabeth Stie diskuterte EUs nye budsjettpakt i Dagsnytt 18 på NRK P2 tirsdag 31. januar.

Published Feb. 2, 2012 10:53 AM

Erik Oddvar Eriksen svarte Dagsavisen om EUs finanspakt.

Published Jan. 19, 2012 10:15 AM

Dene kommentaren skrev Espen D. H. Olsen, forsker ved ARENA, i Klassekampen 19. januar 2012.

Published Jan. 19, 2012 10:00 AM

- EU vil i første omgang forsøke å løse konflikten ved hjelp av dialog, og heller benytte gulrøtter enn pisk. Dersom det ikke nytter, vil EU benytte sanksjoner for å tvinge Ungarn inn i folden, sier Erik O. Eriksen, professor ved Universitet i Oslo.

Published Jan. 19, 2012 9:52 AM

John Erik Fossum diskuterte EUs reaksjoner mot Ungarn i Dagnsytt 18 på NRK P2.