print logo

News

News

Nyheter på norsk

Vacancies

In the media (Norwegian)

  • Enighet for enhver pris? Oct 1, 2015 10:10 AM

    Norsk utenrikspolitikk styres av en grunnleggende frykt for uenighet, mer enn av konsensus, skriver Helene Sjursen i Klassekampen.

  • Historisk vedtak Sep 24, 2015 10:46 AM

    EUs flertallsvedtak om fordeling av flyktninger representerer et vannskille i EU-sammenheng, sier Erik Oddvar Eriksen til Aftenposten.

  • Flyktningkrisen vil endre Europa Sep 15, 2015 09:37 AM

    – Vi vil få et mer kosmopolitisk samfunn med mer åpenhet og toleranse. Forskningen viser at dette allerede er i ferd med å skje, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju.