print logo

News

News

Nyheter på norsk

Vacancies

Currently no vacancies

In the media (Norwegian)

  • Fri bevegelse blir neppe ofret Nov 27, 2015 09:08 AM

    En løsning på flyktningkrisen vil med all sannsynlighet finnes innenfor Schengen-systemet uten at fri bevegelse blir ofret på innvandringsskepsisens alter, skriver Espen D.H. Olsen.

  • Schengen for fall? Nov 20, 2015 09:05 AM

    Espen D.H. Olsen tror ikke Schengen-avtalen står for fall, men at den kan bli reforhandlet og at yttergrensene styrkes.

  • EU blir en stadig sterkere utenrikspolitisk aktør Nov 19, 2015 01:23 PM

    Rent formelt har medlemsstatene hendene både på ratt og brems i EUs utenrikspolitikk. Virkeligheten er imidlertid blitt stadig mer kompleks og vil få konsekvenser for Norge, sier Marianne Riddervold og Guri Rosén til Ukeavisen Ledelse.