Personer med emneord «studieadministrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aabelvik, Hanne-Guro Seniorrådgiver +47-22845829 45232555 (mob) 45232555 h.g.aabelvik@medisin.uio.no Eksamen, Felles studentsystem FS, Studieadministrasjon
Aaen-Stockdale, Anne Rådgiver +47-22855398 +47 22855398 anne.aaen-stockdale@mn.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Studieadministrasjon, Utveksling, Delstudier i utlandet
Aamodt, Siri Studiekonsulent 22856877 s.m.aamodt@iakh.uio.no historie, studieadministrasjon, eksamen, emner, master, undervisning, PECOS
Aasheim, Janna Kristine Førstekonsulent +47-22841900 j.k.aasheim@iakh.uio.no pensum, studieadministrasjon
Amundsen, Mai Juliett Butters Rådgiver +47-22856222 m.j.b.amundsen@medisin.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Andersson, Katja Elisabeth Rådgiver +47-22852877 katjaa@ifi.uio.no Studieadministrasjon, HMS
Andresen, Marianne Førstekonsulent +47-22852422 marvandr@ifi.uio.no Eksamen, Timelønn, Innkjøp, Basware, Studieadministrasjon
Angelskår, Lene Rådgiver +47-22858231 lene.angelskar@tik.uio.no Opptak, PhD, Nettredaktør, Felles studentsystem FS, Vortex, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Arnfinsen, Deborah Ann Rådgiver/studiekonsulent 22850523 d.a.arnfinsen@medisin.uio.no Studierådgiver, Studieadministrasjon, Eksamen, Emner, Opptak, FS, Fronter
Arntzen, Elin Seniorkonsulent +47-22845119 elin.arntzen@psykologi.uio.no Eksamenskonsulent, Studieadministrasjon
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47-22859748 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Atubo, Brenda Apili Førstekonsulent +47-22851254 b.a.atubo@astro.uio.no Administrasjon, Timeplanlegging, Studieadministrasjon, Eksamen
Aune, Oda Asbjørnsen Førstekonsulent +47-22855145 o.a.aune@econ.uio.no Ekspedisjon, Innkjøp, bekreftelser, begrunnelser, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Arrangementer
Austdal, Linda I permisjon Studieadministrasjon
Bakke, Camilla Seniorkonsulent +47-22858032 camilla.bakke@iped.uio.no Studieadministrasjon, Comparative and International Education Master Program
Bakken, Karl Johan Ullavik Førstekonsulent +47-22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, Masteropptak, Masterkontrakter, Timeplanlegging, TP, Canvas (LMS), FS, ePhorte
Barcus, Kristi Seniorkonsulent +47-22855356 kristi.barcus@iped.uio.no Utenlandske studenter, Studieadministrasjon, Master in Higher Education
Berg, Aurora Førstekonsulent +47-22858065 aurora.berg@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Berger, Niclas Johan Marius Rådgiver +47-22851437 n.j.m.berger@medisin.uio.no Eksamen, TP, Felles studentsystem FS, Studieadministrasjon
Bergkvam, Øystein Rådgiver +47-22856345 oystein.bergkvam@mn.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles studentsystem FS, Fusk, Vitnemål
Berstad, Marie Førstekonsulent +47-22857041 marie.berstad@geo.uio.no Semesterstart, Studieveiledning, ePhorte, Erasmus+, FS, Studieadministrasjon
Bjerkaker, Stein Stølen Førstekonsulent +47-22855073 s.s.bjerkaker@imv.uio.no FS, Studieadministrasjon, Masterprogram, Fellesgrad, PhD administration, Tverrfaglige grader, Opptak
Bjørneng, Ragnhild Rådgiver +47-22850653 ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Nettpublisering, Koordinering, Studieadministrasjon, Syllabus, Studieveiledning, Emner
Boholm, Cecilie Brinck Seniorkonsulent +47-22857870 c.b.boholm@uv.uio.no godkjenning, internasjonalisering, utveksling, mobilitet, studieadministrasjon, internasjonalt samarbeid
Boncuk, Esra Førstekonsulent +47-22858218 esrabo@ifi.uio.no Studieveiledning, Utveksling/Internasjonalisering, internasjonalisering, Masterutdanning, Studieadministrasjon
Brekke, Eleonora Førstekonsulent +47-22850562 eleonora.brekke@medisin.uio.no Emner, Eksamen, Studieadministrasjon, Opptak, Studieveiledning
Bronken, Erlend Studiekonsulent for fleksibel læring 228 57751 97 63 18 37 (mob) erlend.bronken@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Brukerstøtte Fronter, Fusk, Urkund, Podcast, Tilrettelegging, E-bøker, E-læring, Universell utforming, Digitale læringsressurser
Bråthen, Kristin Rådgiver +47-22852956 kristinb@ifi.uio.no TP, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Timeplanlegging, Semesterstart
Børresen, Nina Førstekonsulent +47-22856560 nina.borresen@farmasi.uio.no Timeplanlegging, Bilaglønn, Fronter, Ekspedisjon, Studieadministrasjon, Cristin
Caspersen, Tom Arild Rådgiver +47-22857001 t.a.caspersen@farmasi.uio.no eksamen, Studieadministrasjon
Cham, Alieu S K Rådgiver +47-22851356 a.s.k.cham@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Eksamen
Christensen, Frode Torp Rådgiver +47 228 44465 f.t.christensen@hf.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Vitnemål, Felles studentsystem FS
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Evaluering, Statistikk, Opptak, Kvalitetssystem, Regelverk, Studiekvalitet, Analyse, Læringsmiljø
Corell, Hilde Johansen Førstekonsulent +47-22844162 h.j.corell@sv.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon, Eksamensavvikling, Tilrettelegging
Dalby, Ingeborg Førstekonsulent +47-22858685 ingeborg.dalby@iln.uio.no LEKS, Tilrettelegging, Navnegransking, Studieadministrasjon, NOR-språk, NOAS
Dalseth, Kirsti Ales Seniorkonsulent +47-22850476 k.a.dalseth@kjemi.uio.no Studieadministrasjon
Danielsen, Maria Øderud Førstekonsulent +47-22854034 m.o.danielsen@ilos.uio.no Balkan, Studieadministrasjon, Sentral-Europa, Studieveiledning, Russisk, Sentral-Europa og Balkan, Polsk, Øst-Europa, Russland, Undervisningsplanlegging, Tsjekkisk, Bosnisk/kroatisk/serbisk
De Vos, Nele Rådgiver +47-22851104 n.d.vos@medisin.uio.no Studieadministrasjon
Dometko, Inga Førstekonsulent +47-22844260 inga.dometko@isp.uio.no Studieadministrasjon, Masterteam
Dragisic, Biljana Seniorkonsulent +47-22855882 biljand@math.uio.no Disputaser, Forskerutdanning, Ph.d., TP, Semesterstart, Studieadministrasjon, FS, Studiekvalitet, Studieveiledning, Pensum, Godkjenning
Duong, Lieu Thi Thuy Seniorkonsulent +47-22855447 l.t.t.duong@kjemi.uio.no Studieadministrasjon
Dyrnes, Joakim Prosjektleder +47-22855246 41698395 (mob) 41698395 joakim.dyrnes@psykologi.uio.no Studieleder, Studieadministrasjon
Eide, Kristin Bjørneboe Seniorkonsulent +47-22856835 k.b.eide@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studieplaner, Undervisningsplanlegging, Fransk
Eidstuen, Mari Studiekonsulent arkeologi og konservering 228 41905 mari.eidstuen@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Undervisningsplanlegging, Eksamen
Ekdahl, Ingeborg Fauske Førstekonsulent +47-22850407 i.f.ekdahl@media.uio.no Emneopptak, Kvalitetssikring, Eksamen, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Ekeland, Anders Studiekonsulent Japansk med Japan-studier, internasjonal koordinator for Asia +47 22 85 56 40 anders.ekeland@ikos.uio.no Studieadministrasjon, delstudier i utlandet, internasjonalisering, Japansk med Japan-studier, Modern Japan, East Asian Culture and History
Eliassen, Kristin Broch Avdelingsleder +47-22852834 krishbr@ifi.uio.no Rekruttering, Studieveiledning, Innpassingsopptak, Studieadministrasjon
Eller, Julia Esther Eksamenskonsulent +47-22844342 j.e.eller@imv.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles Studentsystem FS, Fronter
Engebretsen, Marte Emilie Førstekonsulent +47-22854815 m.e.engebretsen@econ.uio.no Studieveiledning, Masteroppgave, Studieadministrasjon, Eksamen, Masterprogram
Engen, Stian Rådgiver +47-22840262 stian.engen@mn.uio.no Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Opptak
Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47-22850526 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Eksamen, Studieveiledning, Emner, Studieadministrasjon
Fagerbakk, Frode Seniorrådgiver +47-22851591 frode.fagerbakk@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Felles studentsystem FS, TP, Nettpublisering, Nettredaktør
Finess, Liv Bjøntegaard Seksjonssjef +47-22845325 +47-98664874 (mob) l.b.finess@medisin.uio.no Ledelse, studieadministrasjon
Finne, Eirik Førstekonsulent +47-22854113 eirik.finne@ifikk.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon, Klage, Ekspedisjon
Giil, Elisabeth Førstekonsulent +47-22855890 elisagiil@math.uio.no Nettredaktør, Bestillinger, klager, Ekspedisjon, Studieadministrasjon, begrunnelser, Eksamen
Gjessing, Therese Seniorrådgiver +47-22856118 therese.gjessing@hf.uio.no Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Studieadministrasjon
Granum, Helle Pedersen Rådgiver +47-22858937 h.p.granum@stk.uio.no Internasjonale studier, Studieadministrasjon, Fronter, Veiledning, Eksamen
Grasmo, Kristin Johanne Rådgiver +47-22857640 k.j.grasmo@farmasi.uio.no Studieveiledning, Studieadministrasjon
Greiner, Kirsten Ingeborg Studiekonsulent 22858184 k.i.greiner@sai.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Utveksling, Tilrettelegging, Sensur FS, Godkjenning
Grude, Kristin Schøyen Førstekonsulent +47-22856630 k.s.grude@uv.uio.no tilrettelegging, eksamen, studieadministrasjon
Grøholt, Ellen Kristine Rådgiver +47-22844865 e.k.groholt@mn.uio.no Utveksling, Studieplaner, Internasjonalt samarbeid, Studiekvalitet, Studieadministrasjon, HMS, Delstudier i utlandet, Godkjenning, Emner
Grønsberg, Cindy Seniorkonsulent +47-22844474 cindy.gronsberg@iped.uio.no Reise, Refusjon, Sykemelding, UV ex fak, Økonomi, Personaladministrasjon, Studieadministrasjon, Bilag, UTVIT
Gudbrandson, Simen Førstekonsulent +47-22845279 simen.gudbrandson@psykologi.uio.no Rekruttering, Praksis, profesjon, Studieadministrasjon
Gärtner, Anna Clarissa Førstekonsulent +47-22844422 a.c.gartner@kjemi.uio.no Studieadministrasjon, Mena programmet, Ph.d. saker
Hafte, Tolesa Tilahun Rådgiver +47-22851439 t.t.hafte@medisin.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Halle, Yvonne Rådgiver +47-22856346 +47 98499208 yvonne.halle@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Emner, Nettsider, Læringsmiljø, Studieplaner
Hals, Caroline Seniorkonsulent +47-22858064 caroline.hals@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Studiekonsulent profesjon
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47-22858093 +47-48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Hansen, Caroline Studiekonsulent for filosofi 22858038 c.c.hansen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, emner, eksamen, masteroppgaver, undervisningsplanlegging
Hasle, Sigurd Seniorkonsulent +47-22858014 sigurd.hasle@isp.uio.no Opptak, Masterteam, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Haugom, Monica Lund Seniorkonsulent 228 57122 m.l.haugom@hf.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Studieveiledning, Delstudier i utlandet, Fritt sammensatt bachelorgrad, Skolebesøk til HF, Masteropptak, Studieplaner, Veiledning, Karriereveiledning
Helland, Solvor Horrig Rådgiver +47-22851131 s.h.helland@medisin.uio.no TP, Digital eksamen, Felles studentsystem FS, Undervisning, Studieadministrasjon, Eksamen
Hertzenberg, Mari Johanne Bordal Studiekonsulent for idéhistorie, antikk kultur og klassiske språk +47 22 85 76 39 m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no Latin, Gresk, Idéhistorie, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekvalitet, Emner
Hjelmevold, Annette Seniorkonsulent +47-22855355 annette.hjelmevold@iped.uio.no Studieadministrasjon, Tildeling av veildere norsk master, Masteropptak, Master i PPR, Allmennmaster
Hjorteset, Rita Førstekonsulent +47-22857069 rita.hjorteset@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Pensum og undervisningsplaner
Hjulstad, Bjørnar Avdelingsleder +47-22845005 bjornar.hjulstad@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Hodnebrug, Ina Seniorkonsulent +47-22856334 ina.hodnebrug@mn.uio.no Karakterutskrift, Godkjenning, Studieinformasjon, Studiestart, Studieadministrasjon, Infosenter
Hoel, Cecilia Seniorkonsulent +47-22856343 22856343 cecilia.hoel@mn.uio.no Delstudier i utlandet, Studieadministrasjon, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Eksamen, Vitnemål
Holm, Camilla Førstekonsulent +47-22841814 camilla.holm@admin.uio.no Opptak, Godkjenning, Studieadministrasjon
Huglen, Kristina Førstekonsulent +47-22858338 kristina.huglen@econ.uio.no Bachelor, Eksamen, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Opptak, Godkjenning av ekstern utdanning, Semesterstart, Praksis
Høgås, Kristoffer Edvard k.e.hogas@uv.uio.no Lektorprogrammet, Studieadministrasjon
Høiland, Thea Konsulent thea.hoiland@stv.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon, Pensum, Statsvitenskap, Masterprogram
Høyem, Anna Kristine Seniorkonsulent +47-22844737 a.k.hoyem@ilos.uio.no Facebook, reisestøtte, trykkestøtte, Italiensk, Studieadministrasjon, Studieveiledning, faglig-sosiale midler, Kvalitetssikring
Ingulstad, Cecilia Førstekonsulent +47-22856081 cecilia.ingulstad@ilos.uio.no Studieadministrasjon
Innes, Anne Gunhild Seniorkonsulent +47-22855869 a.g.innes@geo.uio.no FS, Eksamen, Forskerutdanning, ePhorte, PhD, Parat, Epay, Studieadministrasjon
Jacobsen, Marianne Rådgiver +47-22858319 marianne.jacobsen@mn.uio.no Karakterutskrift, Studieveiledning, Studieinformasjon, Studentliv, Godkjenning, Nettpublisering, Studieadministrasjon, Infosenter
Janzsó, Sandra Seniorkonsulent 22844739 sandra.janzso@hf.uio.no studieadministrasjon, studiestart, veiledning, studieveiledning, kompetansesamtale, studier, læringsmiljø, semesterstart, fadderordning, canvas, infosenter, lms, karriereveiledning
Jarbekk, Anna Mathilde Elisabeth Førstekonsulent +47-22852811 a.m.e.jarbekk@sfe.uio.no Studieadministrasjon
Jensen, Alf Chr Konsulent +47-22857573 a.c.jensen@sai.uio.no inventar, DUO, Post-conflict societies, Open Access, publisering, Forskningsadministrasjon, årsrapport, studieadministrasjon, arkiv, Cristin, infrastruktur
Jensen, Lene Ørbech Permisjon +47 22 85 52 34 l.o.jensen@ikos.uio.no Studieadministrasjon
Jenssen, Venke Seniorrådgiver +47-22844658 +47-22844650 ekspedisjonen venke.jenssen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Web publishing, Studiekvalitet, Studieplaner, Eksamen
Jerve, Fridtjof Rådgiver +47-22855306 fridtjof.jerve@hf.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, Studiewebredaktør, Vortex
Johnsen, Karianne Risvik Studiekonsulent 228 55549 k.r.johnsen@iln.uio.no Studieadministrasjon
Johnsen, Tor Erik Studiekonsulent/I permisjon +47-22854794 t.e.johnsen@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Studieinformasjon og undervisningsplanlegging, Engelsk
Jønnum, Mia Brunelle Førstekonsulent +47-22858392 m.b.jonnum@ilos.uio.no Engelsk, LAMUSO, Studieadministrasjon
Jøssang, Kristine Rådgiver +47-22857104 kristine.jossang@mn.uio.no Studieveiledning, Læringsmiljø, Studieadministrasjon
Kalsoom, Amina Førstekonsulent +47-22854157 amina.kalsoom@ils.uio.no PPU, Lektorprogrammet, Studieadministrasjon, Praksis
Karlstad, Yngvar Førstekonsulent +47-22854830 yngvar.karlstad@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Veiledning, Emner, Opptak
Kiil, Maiken Bjerga Førstekonsulent +47-22854003 m.b.kiil@sosgeo.uio.no Bachelor, Studieveiledning, Studiekvalitet, Eksamen, Samfunnsgeografi, Studieadministrasjon
Kjernli-Wijnen, Sofie Seniorkonsulent +47-22854265 sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Emner, Undervisning
Kleivane, Henriette Seniorrådgiver +47 22852241 henriette.kleivane@admin.uio.no Opptak, Tilrettelegging, Studieadministrasjon
Klem, Christine Seniorrådgiver +47-22854474 christine.klem@hf.uio.no Studieadministrasjon
Klingseid, Sarah Beate Førstekonsulent +47-22854382 s.b.klingseid@ils.uio.no Lektorprogrammet, Studieadministrasjon
Koløen, Jostein Peter Eikrem Seniorkonsulent +47-22854288 j.p.e.koloen@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Studiekonsulent profesjon
Komissarova, Tatsiana Seniorkonsulent +47-22844462 tatsiana.komissarova@uv.uio.no studiestart, læringsmiljø, studieinformasjon, studieadministrasjon
Kostanda, Elvira Rådgiver +47-22851567 elvira.kostanda@medisin.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Kristensen, Håkon Førstekonsulent +47-22856797 hakon.kristensen@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Allmenn litteraturvitenskap, Estetikk
Kristensen, Silje Maria Førstekonsulent +47 22858004 s.m.kristensen@isp.uio.no Studieadministrasjon, Bachelorteam
Kulsrud, Nina seniorkonsulent 22 85 49 75 nina.kulsrud@iln.uio.no Studieadministrasjon
Langseth, Kari Seniorkonsulent +47-22844403 kari.langseth@ikos.uio.no Kinesisk med Kina-studier, Chinese Society and Politics, Studieadministrasjon
Larsen, Ragnar Holst Rådgiver +47-22844738 ragnahl@iakh.uio.no Eksamen, Veiledning, Tilrettelegging, Studieadministrasjon, Undervisningsplanlegging, Opptak, Disputas
Le Page, Siv Støfring Studiekonsulent +47-22844615 s.s.l.page@medisin.uio.no Eksamen, Emner, Studieveiledning, Opptak, Studieadministrasjon
Lidal, Anne Seniorkonsulent +47-22854154 anne.lidal@ils.uio.no Opptak, PPU, Studieadministrasjon
Lied, Astrid Seniorrådgiver +47 22 85 76 08 a.c.lied@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Felles Studentsystem FS, TP
Lind, Nina Rådgiver +47-22851116 nina.lind@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Lind, Trude Rådgiver 228 58105 trude.lind@ikos.uio.no Sør-Asiastudier, Indiastudier med hindi, Studieadministrasjon
Lindemann, Hanne Katrine Studieleder 22 85 84 36 h.k.lindemann@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Londrim, Graciete S. C. Seniorkonsulent +47-22856019 gslondri@hf.uio.no innreisende studenter, portugisisk språk, Studieadministrasjon, internasjonalisering
Løken, Anne Rådgiver +47-22857474 anne.loken@hf.uio.no Felles Studentsystem FS, Studieadministrasjon
Lønning, Lars Rådgiver +47-22855838 l.i.lonning@hf.uio.no Vitnemål, Studieadministrasjon, Godkjenning, Eksamen
Løvendahl, Lill Kathrine Studiekonsulent +47-22845392 l.k.lovendahl@medisin.uio.no FS, Eksamen, Fronter, Opptak, Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning
Magnusson, Ola Anders Studiekonsulent +47-22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Studieveiledning, Joint Degree, Godkjenning, Emner, Administrasjon, Utveksling, Opptak, Studieadministrasjon
Malmin, Gunnar Andre Seniorkonsulent +47-22845117 g.a.malmin@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Studiekonsulent bachelor, Internasjonal administrativ koordinator
Mazzarella, Anna Virginia Black Seniorkonsulent +47-22855065 a.v.b.mazzarella@ibv.uio.no Delstudier i utlandet, PhD, Internasjonalt samarbeid, Studieadministrasjon
Melå, Line Førstekonsulent +47-22854466 line.mela@ilos.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieveiledning, Tysk, Verneombud, Nederlandsk, Studieadministrasjon
Mikalsen, Stig Seniorkonsulent +47-22857062 stig.mikalsen@hf.uio.no Studieadministrasjon, Digital eksamen, Inspera (HF superbruker), canvas
Moen, Hanne Rådgiver +47-22851530 hanne.moen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Moen, Thea Fossum Førstekonsulent +47-22844226 t.f.moen@kjemi.uio.no Ekspedisjonen, Studieadministrasjon
Moldal, Ann Kristin Førstekonsulent 22859873 a.k.moldal@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Valgemner, Vitnemål
Mosserud-Haavardsholm, Kaja Studieleder +47-22842207 kajaem@its.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Undervisning
Mowinckel-Trysnes, Nicolai Seniorkonsulent +47-22858062 nicolai.mowinckel-trysnes@isp.uio.no Studieadministrasjon, Utveksling, Bachelorteam, Masterteam
Mukhina, Olga Seniorkonsulent +47-22854286 olga.mukhina@iped.uio.no Forskningsadministrasjon, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Myra, Katrine +47-22844811 katrine.myra@geo.uio.no Studieadministrasjon, studentutveksling, Studiestart
Måseidvåg, Liv Tone Seniorkonsulent +47-22856008 l.t.maseidvag@sv.uio.no ePhorte, Godkjenning, Studiekvalitet, Studieadministrasjon
Neset (Permisjon), Birthe Studiekonsulent Eksamen, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Emner, Fronter, Opptak
Neumann, Helena Internasjonal koordinator og programkonsulent 22841956 helena.neumann@iakh.uio.no Internasjonalisering, Studieadministrasjon, Veiledning
Nicolaisen, Marie Permisjon marie.nicolaisen@ikos.uio.no Studieadministrasjon
Nordnes, Linda Beathe Seniorkonsulent +47-22859317 l.b.nordnes@uv.uio.no studiestart, studieadministrasjon, studieinformasjon, læringsmiljø
Nybø, Kristine Seniorkonsulent +47-22850117 kristine.nybo@jus.uio.no Studentveiledning, Studieadministrasjon, Masteropptak
Nyland, Torunn Rådgiver +47 228 44855 +47 40552150 (mob) torunn.nyland@hf.uio.no Studieadministrasjon, Arbeidslivsrelevans, Samfunnskontakt, Vitenskapsbutikken, Alumnus, Arrangementer, Kompetansesamtale
Olsen, Morten Slind Seniorkonsulent +47-22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Olsen, Rita Iren Seniorrådgiver +47-22851419 r.i.olsen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Regelverk, Emner
Omberg, Hilde Førstekonsulent +47-22858217 hilde.omberg@sosgeo.uio.no Studiekvalitet, Fronter, Studieadministrasjon, Eksamen, Sosiologi, Studieveiledning
Opheim, Berit Lund Avdelingsleder +47-67968846 b.l.opheim@medisin.uio.no Administrasjon, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Studieadministrasjon
Petersen, Kjersti Meyer Førstekonsulent +47-22857745 k.m.petersen@isp.uio.no Bachelorteam, Studieadministrasjon
Præsterud, Ane Stenmark Seniorkonsulent +47-22854464 a.s.prasterud@sv.uio.no Vitnemål, Timeplanlegging, Studieadministrasjon, SVEXFAC03, TP, Våg å vite, Gradfangst
Reza, Merita Emini Permisjon Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon, Opptak
Rinde, Tina Seniorkonsulent +47-22850303 tina.rinde@teologi.uio.no Undervisning, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Podcast, Innkjøp, Semesterstart, Infosenter, Timeplanlegging, Pensum, Studiewebredaktør, Tilrettelegging
Ringstad, Maren Seniorkonsulent +47-22854417 maren.ringstad@sosgeo.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Opptak, Studieveiledning, Samfunnsgeografi, Studiekonsulent master, Human Geography
Rogne, Camilla Rådgiver +47-22841111 camilla.rogne@teologi.uio.no Utveksling, Opptak, Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Felles studentsystem FS, Studieveiledning, Bilagslønn, Eksamen
Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47-22844652 l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Rønningen, Magne Olav Studieleder +47-22857366 m.o.ronningen@iakh.uio.no Studieadministrasjon
Rørtveit, Torill Rådgiver +47-22857348 torill.rortveit@ibv.uio.no Eksamen, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak, Studieadministrasjon
Salameh, Sarah Førstekonsulent +47-22856931 sarah.salameh@ilos.uio.no Innkjøp, Studieadministrasjon, Eksamen, Ekspedisjon
Sand, Ingrid Seniorkonsulent +47-22854121 +47-90727303 ingrid.sand@mn.uio.no Godkjenning, Karakterutskrift, Studieveiledning, Nettpublisering, Studieadministrasjon, Studentliv, Infosenter, Studieinformasjon
Sandåker, Anne-Line Studieleder +47-22858992 a.l.sandaker@sum.uio.no Arbeidslivsrelevans, Eksamen, Studieveiledning, Opptak, Studieadministrasjon
Santelmann, Kaja Seniorkonsulent +47-22850065 kaja.santelmann@jus.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon, Sensur, Fritt sammensatt bachelor, Tilrettelegging, Gradsfangst
Schjerverud, Bjørn Erik Høvik Seksjonssjef +47-22850308 +47-48111216 (mob) b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no Administrativ ledelse, Studieveiledning, Valg, Regelverk, Studieplaner, Studieadministrasjon, Godkjenning
Segal, Miriam Seniorkonsulent +47-22855032 miriam.segal@iped.uio.no Studieadministrasjon, studieretning Kommunikasjon design og læring, Opptak, Master i pedagogikk
Sevendal, Ariel Seniorkonsulent +4722858269 ariel.sevendal@uv.uio.no Studieadministrasjon, eksamen, vitnemål
Severson, Lauren Anne Auditore Førstekonsulent +47-22845045 l.a.a.severson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Opptak, Emner
Simensen, Kristin Seniorkonsulent +47-22857716 kristin.simensen@admin.uio.no Opptak, Studieadministrasjon
Skjerve, Ingunn Rådgiver +47-22855119 ingunn.skjerve@uv.uio.no opptak, studiekvalitet, studieadministrasjon
Skov, Bjarne Seniorrådgiver +47-22 85 85 81 +47-901 82 976 (mob) bjarne.skov@hf.uio.no Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Lokaltillitsvalgt, Tillitsvalgt, Parat, Studieadministrasjon
Skramstad, Hanne Avdelingsleder +47-22855924 hanne.skramstad@ikos.uio.no Studieleder, Studieadministrasjon
Skramstad, Tone seniorrådgiver/prosjektleder +47 93092281 (mob) Kommunikasjon, Studieadministrasjon, Nettredaktør, Prosjektledelse, Utredninger, Analyse
Sletta, Ida Seniorkonsulent 228 58382 ida.sletta@ikos.uio.no Middle East Studies, Studieadministrasjon
Sletten, Line Seksjonssjef +47-22855752 line.sletten@uv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet
Smenes, Gro Enerstvedt Seksjonssjef +47-22856771 +47-93032373 (mob) g.e.smenes@hf.uio.no Studieadministrasjon, Studier
Smith, Rita Seniorkonsulent +47-22850019 rita.smith@ils.uio.no Studieadministrasjon, Utdanningsledelse, Rektorutdanningen
Solbakken, Mattias Rådgiver +47-22845811 mattias.solbakken@medisin.uio.no Fusk, URKUND, Regelverk, Studieadministrasjon, Plagiatkontroll
Stark, Audrey Førstekonsulent +47-22844386 audrey.stark@sosgeo.uio.no Eksamen, Studieveiledning, Kultur og kommunikasjon, Studieadministrasjon
Stave, Torill Avdelingsleder +47 228 44467 torill.stave@hf.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles Studentsystem FS, Digital eksamen, Eksamensplanlegging, TP
Stavik-Døvle, Grete Rådgiver +47-22856423 grete.stavik-dovle@fys.uio.no Studieveiledning, Utveksling, Godkjenning, Studieplaner, Studiekvalitet, Studieadministrasjon, Opptak
Stenberg, Morten Hvaal Studiekonsulent 228 56086 m.h.stenberg@iln.uio.no Studieadministrasjon, RETKOM
Stensløkken, Katrine Langvad Rådgiver +47-22856538 k.l.stenslokken@fys.uio.no Studieadministrasjon, utveksling, Studiekvalitet, Studieveiledning
Stensvik, Karoline Rådgiver +47-22856222 karoline.stensvik@medisin.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Strand, Mette Førstekonsulent +47-22845607 mette.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Bachelor i pedagogikk, Comparative and International Education Master Program, Studieadministrasjon
Strandberg-Jensen, Bethina Seniorkonsulent +47-22855226 bethina.strandberg-jensen@sosgeo.uio.no Studieadministrasjon, Sosiologi, Opptak, Eksamen, Studiekonsulent master
Strøm, Kristin Flood Seniorkonsulent +47-22844858 k.f.strom@ils.uio.no Utdanningsledelse, Opptak, Studieadministrasjon
Sundby, John Førstekonsulent +47-22856709 john.sundby@mn.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon
Sundtveten, Christine Una Rådgiver +47-22854425 c.u.sundtveten@fys.uio.no Studieadministrasjon
Svalastog, Mari Saua Rådgiver +47-22840924 +47-41477730 (mob) m.s.svalastog@sfe.uio.no Virksomhetsstyring, Studieadministrasjon
Syed, Rabia Azhar Førstekonsulent +47-22855126 r.a.syed@iped.uio.no Bachelor i pedagogikk, Studieadministrasjon
Sølna, Hanne Seksjonssjef +47-22856274 +47-95207828 (mob) 95207828 hanne.solna@mn.uio.no Studieadministrasjon
Sørhaug, Marie Førstekonsulent +47-22844124 marie.sorhaug@sv.uio.no Infosenter, Studieadministrasjon, Studieveiledning
Talleraas, Marie Johanne Førstekonsulent +47-22858217 +47-22858217 m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen
Tesfai, Sara Førstekonsulent +47-22859371 sara.tesfai@jus.uio.no Maritime Law, Studieadministrasjon, LLM
Theodorsen, Lill Kristin Seniorkonsulent +47-22856511 l.k.theodorsen@astro.uio.no Masterutdanning, Emner, Studieadministrasjon, Administrasjon, Forskerutdanning
Thorsen, Linn Anette Studiekonsulent for kunsthistorie og visuelle studier 22856171 l.a.thorsen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekvalitet, Kunsthistorie, Emner
Thorsen-Hazir, Sibel Rådgiver +47-22856184 sibel.thorsen-hazir@sv.uio.no Arbeidsliv, Vitenskapsbutikken, Samfunnskontakt, Alumnus, Studieadministrasjon
Thorstad, Signe Ingjerd Rådgiver +47 228 44466 s.i.thorstad@hf.uio.no Fusk, eksamen, Si fra-systemet, Studieadministrasjon
Thorstensen, Marie Stanghov Avdelingsleder +47-22854261 m.s.thorstensen@ils.uio.no Studieadministrasjon, Praksis, Lektorprogrammet, Universitetsskoler
Tjoflot, Gunn Kristin Seniorrådgiver +47-22856662 g.k.tjoflot@geo.uio.no Sosiale medier, Pressekontakt, Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Studieadministrasjon
Tjora, Anna Dyrkorn Førstekonsulent +47-22857729 a.d.tjora@isp.uio.no Studieadministrasjon, Bachelorteam, Masterteam
Toft, Ellen Hellebostad +47 22 85 43 79 e.h.toft@ikos.uio.no Religionsvitenskap, Studieadministrasjon
Tollerud, May Maria Studieleder +47-22 85 49 05 +47-45 50 30 50 (mob) m.m.tollerud@iln.uio.no Studiekvalitet, Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Torvik, Ragnhild Gotaas Førstekonsulent +47-22857795 r.g.torvik@uv.uio.no studieinformasjon, studieadministrasjon, lesesal, kandidatmarkering
Trondal, Tron Seniorkonsulent +47-22854971 tron.trondal@sv.uio.no Godkjenning, Delstudier i utlandet, Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Foto
Tu, My Hanh Rådgiver +47-22857274 m.h.tu@ibv.uio.no Utlysninger, Biologi, Eksamen, Studieveiledning, Internasjonalisering, Studieadministrasjon
Tvenge, Anne Margit Seniorkonsulent 22859803 a.m.tvenge@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, digital eksamen
Tårland, Maria Førstekonsulent +47-22850418 maria.tarland@media.uio.no Kvalitetssikring, Opptak, Internasjonalisering, Tilrettelegging, Veiledning, Studieadministrasjon
Tønnesen, Carina Rådgiver +47 22840921 carina.tonnesen@sfe.uio.no Studieadministrasjon, Virksomhetsstyring
Tørud, Carina Bjerk Førstekonsulent +47-22856703 c.b.torud@ikos.uio.no Kulturhistorie, Museologi og kulturarvstudier, Europeisk kultur, Studieadministrasjon
Ulfsrud, Gunnhild Seniorkonsulent +47-22856818 gunnhild.ulfsrud@iln.uio.no Studieadministrasjon, Ibsen studies
Urbye, Tone Seniorkonsulent +47-22850304 tone.urbye@teologi.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Utkina, Natalia Rådgiver +47-22856341 natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Studieadministrasjon, Opptak
Utnem, Lisa Seniorkonsulent +47-22844248 lisa.utnem@ils.uio.no Lektorprogrammet, Studieadministrasjon
Valiente Thoresen, Alberto Avdelingsleder +47-22858303 a.v.thoresen@isp.uio.no Studieleder, Studieadministrasjon
Varen, Liv Christina Seniorkonsulent +47-22854311 l.c.varen@ils.uio.no Studieadministrasjon, PPU deltid
Varøy, Mari Helén Seniorkonsulent +47-22852925 marihva@ifi.uio.no Studieadministrasjon, miljø og sikkerhet (HMS), Brannvern, Helse, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak
Vatne, Inger Ihle Rådgiver +47-22845813 i.i.vatne@medisin.uio.no MEDSEM6, Prosjektoppgaven, Studieadministrasjon, Kunnskapshåndteringstesten, MEDSEM5
Veum, Kristin Marie Førstekonsulent +47-22856898 k.m.veum@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Vidnes, Mette Seniorkonsulent 228 45120 m.d.vidnes@sv.uio.no Studieadministrasjon, Felles studentsystem FS, Tilrettelegging
Viki, Nicklas Poulsen Seniorkonsulent +47-22845169 n.p.viki@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Vold-Sarnes, Tone Underdirektør +47-22854243 +47 48263522 tone.vold-sarnes@sv.uio.no Studieadministrasjon, Ledelse
Walter, Jørg Seniorkonsulent +47-22859167 jorg.walter@ils.uio.no Studieadministrasjon, Lektorprogrammet, Master
Wathne, Anne Siri Førstekonsulent +47-22858553 a.s.wathne@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Pensum
Westgaard, Ellen Elisabeth Seniorkonsulent 67968854 e.e.westgaard@medisin.uio.no Innkjøp, Refusjoner, Reiseregning, Økonomi, Cristin, IT-støtte til forskning, Nettpublisering, HR-system, Studieadministrasjon
Westheim, Anne Seniorrådgiver +47-22845819 anne.westheim@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Mobilitet, Internasjonalt samarbeid, Opptak, Utveksling
Wium, Kristin Seniorrådgiver +47-22851572 kristin.wium@medisin.uio.no undervisning, Studiekvalitet, Studieplaner, Studieadministrasjon
Wold, Anita Rådgiver - Arbeidslivskoordinator 22 85 61 84 91 12 16 67 anita.wold@sv.uio.no Alumnus, Arbeidsliv, Vitenskapsbutikken, Studieadministrasjon, Samfunnskontakt
Woldene, Nina Seniorkonsulent +47-22857810 nina.woldene@farmasi.uio.no Opptak, Utveksling/Internasjonalisering, Godkjenning av ekstern utdanning, Sekretær for programrådet i 1. avdeling, Studieveiledning, Studiestart, Studieadministrasjon
Younes, Sarah Seniorkonsulent +47 22840923 sarah.younes@sfe.uio.no Studieadministrasjon
Øgaard, Tore Fjetland Studiekonsulent +47 228 56089 t.f.ogaard@iln.uio.no keltisk, middelalder, norrønt, lingvistikk, Studieadministrasjon, faglig-sosiale midler
Østmoe, Tor Ivar Førstekonsulent +47-22855524 t.i.ostmoe@ifikk.uio.no Ex.phil., Studieadministrasjon, Filosofi
Øverås, Mari Strønstad Seniorkonsulent +47-22841604 m.s.overas@econ.uio.no Studieadministrasjon, Nettredaktør, Studieveiledning, Nettpublisering, Godkjenning av ekstern utdanning, Utveksling