Personer med emneord «nasjonalisme»

Navn Telefon E-post Emneord
Angell, Kim Postdoktor +47-22855173 kim.angell@stv.uio.no Politisk teori, Territorielle rettigheter, Nasjonalisme, Global fordelingsrettferdighet, Separatisme, John Locke, Libertarianisme, Demokrati, Stemmerett, Migrasjon
Bakke, Elisabeth Førsteamanuensis +47-22856643 elisabeth.bakke@stv.uio.no Komparativ politikk, Europastudium, Parti, Elite, Nasjonalisme, Visegrád, Tsjekkia, Slovakia, Sentral-Europa
Fangen, Katrine Instituttleder +47-22855244 +47-91665112 (mob) katrine.fangen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Minoriteter, Nasjonalisme, Radikalisering, Høyreekstremisme
Fuglerud, Øivind Professor +47-22859992 +47-97022203 (mob) oivind.fuglerud@khm.uio.no Sosialantropologi, Etnografi, Sør-Asia, Sri Lanka, Diaspora, Etnisitet, Mediering, Migrasjon, Nasjonalisme, Representasjon, Ritualer
Hodne, Bjarne Professor emeritus bjarne.hodne@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kulturarv, Nasjonalisme, Ritualer, Folkelig dikting og fortelling, Folklore og folkeminne, Kulturpolitikk
Kesylyte-Alliks, Egle Gjestforsker +4722856901 egle.kesylyte-alliks@ilos.uio.no Nasjonalisme, politiske symboler, legitimitet og identitet av politiske aktører
Kolstø, Pål Professor +47-22856799 95186564 (mob) pal.kolsto@ilos.uio.no Russland, Russisk idehistorie, Kirkehistorie, Nasjonalisme, Nasjonsbygging, Religionshistorie
Leidig, Eviane Stipendiat eviane.leidig@c-rex.uio.no Nasjonalisme, postkoloniale studier, Diaspora, Migrasjon, Multikulturalisme
Moen-Larsen, Natalia Stipendiat +47-22855505 natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Diskurs, Minoriteter, Migrasjon, Nasjonalisme, Etnisitet, Russland
Myhre, Marthe Handå Stipendiat +47-22854160 m.h.myhre@ilos.uio.no Migrasjon, Russland, Nasjonalisme, Nasjonsbygging, statsborgerskap
Oxfeldt, Elisabeth Professor +47-22856935 elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no Nordisk litteratur, Kulturelt mangfold, Postkolonialisme, Nasjonalisme, Interart, Film
Rohava, Maryia maryia.rohava@ilos.uio.no Områdestudier, Russland, Hviterussland, Nasjonalisme, Nasjonal identitet
Schober, Elisabeth Førsteamanuensis 22855396 elisabeth.schober@sai.uio.no globalisering, militærisme og kjønn, nasjonalisme, landegrensenes antropologi, Sør- Korea, Philippinene
Storsveen, Odd Arvid Professor +47-22858183 97733392 (mob) +47-97733392 o.a.storsveen@iakh.uio.no Historie, Politisk historie, Nasjonalisme, Kulturhistorie, 1800-tallet, Teori og metode
Thorleifsson, Cathrine Moe Forsker +47-22855162 +47 93094503 c.m.thorleifsson@sai.uio.no Nasjonalisme, Etnisitet, Grenser, Migrasjon, Israel, Midtøsten, Europa