Personer med emneord «legemidler»

Navn Telefon E-post Emneord
Bergan, Stein Professor II +47-23071082 93266214 (mob) 93266214 stein.bergan@farmasi.uio.no Farmakologisk monitorering, TDM, Immunfarmakologi, Farmakogenetikk, Farmakokinetikk, Legemidler, Klinisk farmasi, Kliniske studier
Bosnjak, Tatjana Stipendiat +47-22856542 +47-41442283 (mob) tatjana.bosnjak@farmasi.uio.no ProTarg, Proteaser, Proteases, Legumain, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmakologi, Life Science, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Cystatin, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Fysiologi
Buer, Jonas Kure +47-22858262 40453367 (mob) j.k.buer@sai.uio.no Norge, Japan, medisinsk antropologi, legemidler, sykdom, klinisk kommunikasjon
Gjelstad, Astrid Førsteamanuensis +47-22857558 astrid.gjelstad@farmasi.uio.no Farmasi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon
Gundersen, Lise-Lotte Professor +47-22857019 l.l.gundersen@kjemi.uio.no Kjemi, Organisk kjemi, Organisk syntese, Legemidler, Antibiotika, Livsvitenskap, Naturprodukter, Heterosykler
Halvorsen, Trine Grønhaug Førsteamanuensis +47-22855735 t.g.halvorsen@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Johansen, Harald Thidemann Professor +47-22856595 91674070 (mob) 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi, Legemidler, Farmasi, Biokjemi, Fysiologi, Livsvitenskap - life science, Onkologi/kreft, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin
Kristensen, Solveig Prodekan studier, professor +47-22854218 40286574 (mob) solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Nanoteknologi
Lid, Marthe Avdelingsingeniør +47-22856577 marthe.lid@farmasi.uio.no Kromatografi, Massespektrometri, Legemidler, Analyse, Analytisk kjemi, Prøveopparbeidelse, kjemi
Lunde, Ngoc Nguyen Stipendiat n.n.lunde@farmasi.uio.no Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi, Legemidler, Farmasi, Onkologi/kreft, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin
Morth, Jens Preben Gruppeleder +47-22840794 j.p.morth@ncmm.uio.no Membrantransport, Kreft, Kreftforskning, Livsvitenskap, Metal homeostasis, Legemidler, Sykdom
Pedersen-Bjergaard, Stig Professor +47-22856576 stig.pedersen-bjergaard@farmasi.uio.no Farmasi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon
Reubsaet, Léon Professor +4722856613 leonr@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Rosting, Cecilie Stipendiat cecilie.rosting@farmasi.uio.no Farmasi, Legemidler, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Proteinanalyse, Dried Blood Spots, Væskekromatografi, Massespektrometri
Rosvold, Elin Olaug Professor/ Utdanningsleder/Leder for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin +47 22850586 +47 93265327 (mob) e.o.rosvold@medisin.uio.no Allmennmedisin, forskerskole, utdanning, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning, helseforskning
Solberg, Rigmor Professor +47-22857514 +47-97739048 (mob) rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Sredic, Bojana Avdelingsingeniør +47-22840559 bojana.sredic@ncmm.uio.no Laboratoriearbeid, Metal homeostasis, Legemidler, Sykdom
Subramani, Saranya Postdoktor +47-22845628 saranya.subramani@ncmm.uio.no Membrantransport, Metal homeostasis, Legemidler, Sykdom
Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47-22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Life science, Farmasi, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Fotodynamisk terapi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Nanoteknologi, Legemidler
Viktorsson, Elvar Örn e.o.viktorsson@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Farmasi, Organisk kjemi, Legemidler, Nanomedisin, Life Science, Legemiddelformulering
Åsberg, Anders Professor II +47-22856559 anders.asberg@farmasi.uio.no Legemidler, Farmakologi, Farmakokinetikk, Transplantasjon, Legemiddelinteraksjoner, Transportører, Populasjonsmodellering, Kliniske studier
Åstrand, Ove Alexander Høgmoen Postdoktor +47-22854478 o.a.h.astrand@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Toksikologi, Legemiddelkjemi