Personer med emneord «Zoologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bakke, Tor Andreas Professor emeritus +47-22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Parasittologi, Virvelløse dyr, Biologi, Rundmark, Epidemiologi, Økoparasittologi, Bendelmark, Krassere, Taksonomi, Systematikk, Helminter, Ikter, Flatmark, Zoologi, Haptormark
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Johannessen, Lars Erik Overingeniør +47-22851801 l.e.johannessen@nhm.uio.no Seksuell seleksjon, Evolusjon, Genetiske ressurser, Spermiekonkurranse, Zoologi, Ornitologi, DNA strekkoding, Adferdsøkologi
Johnsen, Arild Professor +47 22851860 arild.johnsen@nhm.uio.no Systematikk, Artsdannelse, Spermiekonkurranse, Zoologi, Seksuell seleksjon, Evolusjon, Atferdsøkologi
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Toksikologi, Biologi, Økologi, Zoologi, Bibliotek, Klima og miljø, EndNote
Marthinsen, Gunnhild M Overingeniør +47-22851874 +47-99535482 (mob) g.m.marthinsen@nhm.uio.no Biologisk mangfold, Systematikk, Genetiske ressurser, DNA strekkoding, Evolusjon, Botanikk, Zoologi, Biodiversitet, NorBOL
Strømnes, Einar Førstelektor 22851664 einar.stromnes@nhm.uio.no Førstelektor, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), Zoologi, Biologi
Wiig, Øystein Professor +47 22851688 oystein.wiig@nhm.uio.no Systematikk, Økologi, Hvalross, Isbjørn, Pattedyr, Zoologi, Narhval, Evolusjon, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Grønlandshval, Arktiske marine pattedyr, Hvithval