Personer med emneord «Zoologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bakke, Tor Andreas Professor emeritus +47-22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Biologi, Zoologi, Parasittologi, Systematikk, Taksonomi, Økoparasittologi, Epidemiologi, Virvelløse dyr, Helminter, Flatmark, Haptormark, Bendelmark, Ikter, Rundmark, Krassere
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Johannessen, Lars Erik Overingeniør +47-22851801 l.e.johannessen@nhm.uio.no Genetiske ressurser, DNA strekkoding, Evolusjon, Ornitologi, Zoologi, Seksuell seleksjon, Adferdsøkologi, Spermiekonkurranse
Johnsen, Arild Professor +47 22851860 arild.johnsen@nhm.uio.no Evolusjon, Zoologi, Systematikk, Artsdannelse, Atferdsøkologi, Seksuell seleksjon, Spermiekonkurranse
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Zoologi, Økologi, Toksikologi, Klima og miljø, EndNote
Marthinsen, Gunnhild M Overingeniør +47-22851874 +47-99535482 (mob) g.m.marthinsen@nhm.uio.no DNA strekkoding, Genetiske ressurser, Biodiversitet, Biologisk mangfold, Systematikk, Evolusjon, Zoologi, Botanikk, NorBOL
Strømnes, Einar Førstelektor 22851664 einar.stromnes@nhm.uio.no Førstelektor, Biologi, Zoologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Wiig, Øystein Professor +47 22851688 oystein.wiig@nhm.uio.no Pattedyr, Systematikk, Økologi, Evolusjon, Arktiske marine pattedyr, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Isbjørn, Hvalross, Grønlandshval, Hvithval, Narhval, Zoologi