Personer med emneord «USA»

Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Solveig Seniorrådgiver +47-22858438 solveig.aas@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Analyse, Prioriterte land, USA, Russland, Peder Sather Center, Norwegian Centennial Chair
Bjøro, Trine Professor II +47-22935906 +47-95179192 (mob) trine.bjoro@medisin.uio.no Endokrinologi, Thyroiea, Kreftmarkører/Tumormarkører, Immunoassay, USA
Fredvik, Terje Overingeniør +47-22856508 terje.fredvik@astro.uio.no Programmering, IT-støtte til forskning, Mac, Brukerstøtte, Lokal-IT, Hinode, IRIS, Rombaserte observasjoner, Japan, USA, Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Hersleth, Hans-Petter Førstelektor og Principal Investigator +47-22854631 +47-41333126 (mob) h.p.hersleth@ibv.uio.no strukturbiologi, proteinstruktur, biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, diffraksjon, Livsvitenskap, synkrotron, USA
Njølstad, Olav Professor II - Historie +47 22854415 97675260 (mob) 97675260 on(a)nobel.no Historie, Samtidshistorie, Utenrikspolitikk, USA, norgeshistorie, krig og konflikt, verdenshistorie, vitenskapshistorie
Omland, Tron Postdoktor trono@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, USA
Pereira, Tiago Forsker +47-22855008 tiago.pereira@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, China, India, USA
Røsæg, Erik Professor +47-22859752 +47-48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no Skipsfart, Handel og finansiering, Rettsøkonomi, Eiendom og forsikring, Internasjonal rett, Kontrakter og avtaler, Tredjemannsvern, Sjørett, Transportrett, Norden, Russland, USA
Skodvin, Tora Professor +47-22855166 tora.skodvin@stv.uio.no Internasjonal politikk, Ressurs- og miljøpolitikk, Internasjonale klimaforhandlinger, Amerikansk klima- og energipolitikk, FNs klimapanel, Ikke-statlige aktører i internasjonal miljøforvaltning, USA
Vik, Hanne Hagtvedt Førsteamanuensis +47-22841953 h.h.vik@iakh.uio.no Historie, USA, Internasjonale organisasjoner, Samtidshistorie, Moderne historie, Internasjonal historie, Menneskerettigheter, Bistandshistorie
Wehus, Ingunn Kathrine Forsker +47-22854451 i.k.wehus@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, kosmologi, kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), component separation, intensity mapping, India, Japan, Sør-Afrika, Canada, USA, COMAP, SPIDER, PASIPHAE, LiteBIRD, Planck