Personer med emneord «Systematisk teologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bergsjø, Leonora Onarheim Administrativ leder for forskerskolen ATTR 22850313 leonora.onarheim@teologi.uio.no Hermeneutikk, Religion og estetikk, Religionsfilosofi, Fenomenologi, Riter og ritualer, Systematisk teologi
Dokka, Åste +47-22850312 aste.dokka@teologi.uio.no Kjønnsteori, Kjønn og teologi, Systematisk teologi, Luther, Teologihistorie, Dogmatikk, Patristikk, Religionsfilosofi
Kloster, Sven Thore Stipendiat +47-22850362 48256847 (mob) 48256847 s.t.kloster@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kontekstuell teologi, Dogmatikk, Religion og politikk, Hermeneutikk, Systematisk teologi, Religionsfilosofi, Protestantisme
Nordahl, Birte Stipendiat 22850300 birte.nordahl@teologi.uio.no 22 juli, Systematisk teologi, Kjønn og teologi, Samtidsteologi, religion og samfunn, Riter og ritualer
Salomonsen, Jone Professor +47-22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Liturgi, Luther, Religionsantropologi, Hermeneutikk, Riter og ritualer, Komparative religionsstudier, Kjønn og teologi, Religionsfilosofi, Nyreligiøsitet, Kontekstuell teologi, Systematisk teologi, Kjønnsteori
Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 (mob) notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Thorkildsen, Dag Professor +47-22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Protestantisme, Norsk kirkehistorie, Teologihistorie, Systematisk teologi, Religion og politikk, Nasjonalisme og religion
Wyller, Trygve Eiliv Professor +47-22850359 +47-97029427 (mob) t.e.wyller@teologi.uio.no Diakoni, Profesjonsetikk, Sekularitet, Hermeneutikk, Protestantisme, Systematisk teologi, Fenomenologi, Religion og medborgerskap, Etikk