Personer med emneord «Religionshistorie»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasgaard, Reidar Professor +47-22854917 +47-99736649 (mob) reidar.aasgaard@ifikk.uio.no Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse
Braarvig, Jens Erland +47-22856858 j.e.braarvig@ikos.uio.no Hinduisme, Språkmøter, Religionshistorie, Buddhisme
Endresen, Cecilie Førsteamanuensis +47-22856706 cecilie.endresen@ikos.uio.no Religionshistorie, islam og kristendom i Sørøsteuropa, Religion og politikk, religionsmøter, albansk, rumensk, SIMS
Endsjø, Dag Øistein Professor 22854918 99043311 (mob) d.o.endsjo@hf.uio.no Religionshistorie, Kristendom, Religion og kjønn, Seksualitetshistorie, Religion og politikk, Menneskerettigheter, Religion og populærkultur, Antikken, Folkereligiøsitet, Ritualer, Død og udødelighet
Havnevik, Hanna Professor +47-22857209 hanna.havnevik@ikos.uio.no Buddhisme, Religionshistorie, Religion og kjønn, Tibet
Hjelde, Sigurd Professor emeritus sigurd.hjelde@ikos.uio.no Kristendom, Protestantisk teologi, Religionshistorie, Religionsvitenskap
Ilkama, Ina Marie Lunde Stipendiat +47-22854782 i.m.l.ilkama@ikos.uio.no Sanskrit, Sør-Asia, Hinduisme, India, Ritualer, Religionshistorie
Khampo, Nyingbo-Gyal niangwun@student.hf.uio.no Religionshistorie, Tibet, IKOS
Kolstø, Pål Professor +47-22856799 95186564 (mob) pal.kolsto@ilos.uio.no Russland, Nasjonsbygging, ikke anerkjente stater, Nasjonalisme, russisk idehistorie, Religionshistorie
Krogseth, Otto Professor emeritus +47-22856855 otto.krogseth@ikos.uio.no Religionssosiologi, Etikk og livssynsteori, Religionshistorie, Kristendom, Religionsvitenskap, Identitet og kultur
Kværne, Per Professor emeritus per.kvarne@ikos.uio.no Religionshistorie, Sanskrit, Hinduisme, Buddhisme, Tibet, Pali
Stene, Nora Førsteamanuensis +47-22844068 nora.stene@ikos.uio.no Religionshistorie, Kristendom, Jødedom, Islam, Midtøsten, Religion og kjønn, Religion og barn, Den koptiske kirke, SIMS
Stensvold, Anne Professor +47-22854932 0047-47019562 anne.stensvold@ikos.uio.no Kristendom, Religionshistorie, Religion og politikk
Trangerud, Hanne Amanda Stipendiat +47-22854911 h.a.trangerud@ikos.uio.no Evangelicals, Kristendom, Religion og helse, Religionshistorie, Religion og politikk
Vogt, Kari Emerita kari.vogt@ikos.uio.no Koptisk religion, Kjønn og religion, Religionshistorie, Islam, SIMS
Zorgati, Ragnhild Johnsrud Førsteamanuensis +47-22856855 r.j.zorgati@ikos.uio.no Religionshistorie, Islam, Midtøsten, Nord-Afrika, Litteraturvitenskap, SIMS