Personer med emneord «Religionsfilosofi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bektovic, Safet Førsteamanuensis +47-22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Islam, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Bergsjø, Leonora Onarheim Administrativ leder for forskerskolen ATTR 22850313 leonora.onarheim@teologi.uio.no Hermeneutikk, Religion og estetikk, Religionsfilosofi, Fenomenologi, Riter og ritualer, Systematisk teologi
Bjørdal, Frode Alfson Professor emeritus f.a.bjordal@ifikk.uio.no Logikk, Grunnlagsproblem i matematikk, Semantiske og Mengdeteoretiske Paradoks, Filosofi, Religionsfilosofi
Bøhn, Einar Duenger +47-22856947 91714143 (mob) 22841678 / 91714143 e.d.bohn@ifikk.uio.no Religionsfilosofi, Filosofi, Logikk, Vitenskapsfilosofi, Metafysikk
Dokka, Trond Skard Professor emeritus +47-22850321 +47-93452978 (mob) t.s.dokka@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Riter og ritualer, Religion og litteratur, Liturgi, Luther, Dogmatikk, Hermeneutikk
Holte, Stine Postdoktor +47-22850327 stine.holte@teologi.uio.no Fenomenologi, Religionsfilosofi, Religion og estetikk, Etikk
Kloster, Sven Thore Stipendiat +47-22850362 48256847 (mob) 48256847 s.t.kloster@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kontekstuell teologi, Dogmatikk, Religion og politikk, Hermeneutikk, Systematisk teologi, Religionsfilosofi, Protestantisme
Løland, Ole Jakob Førstelektor +47-22850355 98694865 (mob) 98694865 o.j.loland@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Hermeneutikk, Paulus, Sekularitet, Bibelen - Det nye testamente
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Salomonsen, Jone Professor +47-22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Liturgi, Luther, Religionsantropologi, Hermeneutikk, Riter og ritualer, Komparative religionsstudier, Kjønn og teologi, Religionsfilosofi, Nyreligiøsitet, Kontekstuell teologi, Systematisk teologi, Kjønnsteori
Shah, Farhan Stipendiat +47-97798400 (mob) +47-228550333 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi