Personer med emneord «Norden»

Navn Telefon E-post Emneord
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden
Fodchenko, Irina Stipendiat +47-22859589 +47-40048081 (mob) irina.fodchenko@jus.uio.no Petroleumsrett, Sjørett, Miljørett, Internasjonal offentlig rett, Russisk rett, Norden, Russland
Fürst, Elisabeth L'orange Professor emerita 22858316 41645192 (mob) e.l.furst@sai.uio.no Kjønn, Kropp, Feministisk teori, Medisinsk antropologi, Vitenskapsteori, Norden, Moldova
Høgblad, Tone Stipendiat tone.hogblad@sai.uio.no Religion, Kristendom, Politikk, Likhet, Sosial endring, Økonomisk antropologi, Norden, Norge
Kvernmo, Trine Merete Seniorrådgiver +47-22858458 t.m.kvernmo@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Russland, Eurasia, Norden, Nordområdene, Ekstern finansiering, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningsadministrasjon, Prosjektledelse, Kompetanseutvikling, PRISMA
Lien, Marianne Elisabeth Professor +47 22 85 57 33 +47 932 08 395 (mob) m.e.lien@sai.uio.no Forbruk, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia
Melhuus, Marit Professor +47-22856543 marit.melhuus@sai.uio.no Økonomisk antropologi, Komparasjon, Moral, Slektskap, Sosial endring, Rettsantropologi, Bioteknologi, Latin-Amerika, Norden
Nordeide, Anita Stipendiat 90825564 anita.nordeide@sai.uio.no Natur, naturforvaltning, materialitet, menneske–dyr-relasjoner, Norden, Norge
Ringbom, Henrik Professor II +358-40-763 1071 henrik.ringbom@jus.uio.no Havrett, Sjørett, Folkerett, Miljørett, Sjøsikkerhet, Norden
Røsæg, Erik Professor +47-22859752 +47-48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no Skipsfart, Handel og finansiering, Rettsøkonomi, Eiendom og forsikring, Internasjonal rett, Kontrakter og avtaler, Tredjemannsvern, Sjørett, Transportrett, Norden, Russland, USA
Selvig, Erling Professor emeritus 22859745 erling.selvig@jus.uio.no Sjørett, Petroleumsrett, Norden
Ulfbeck, Vibe Professor II vibe.ulfbeck@jus.uio.no Sjørett, Norden
Wikan, Unni Professor emeritus - Sosialantropologisk institutt +47-22855729 unni.wikan@sai.uio.no Identitet, Kulturteori, Kjønn, Rettsantropologi, Menneskerettigheter, Ære, Integrering, Midtøsten, Norden, Indonesia
Wilhelmsen, Trine-Lise Professor +47-22859615 +47-934 10 132 (mob) t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Skipsfart, Forsikringsrett, Eiendom og forsikring, Erstatningsrett, Rettsøkonomi, Kontrakter og avtaler, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Transportrett, Internasjonale relasjoner, Norden