Personer med emneord «Modernisme»

Navn Telefon E-post Emneord
Blom, Ina Professor 22855366 ina.blom@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Avantgarde, Estetikk, Kunstteori, Kunst og teknologi, Medieestetikk, Mediearkeologi, Modernisme, 20. århundre, Kunsthistorieforeleser
Edwards, Peter Instituttleder +47 995 26 475 (mob) peter.edwards@imv.uio.no Modernisme, Musikkestetikk, modernisme/postmodernisme, Klassisk- og samtidsmusikk, Musikkhistorie, Musikkanalyse, Samfunn og musikk, Musikkvitenskap
Fallan, Kjetil Professor +47-22858613 +47-90937874 (mob) kjetil.fallan@ifikk.uio.no Kunsthistorieforeleser, Modernisme, Populærkultur, Designhistorie, Modernitet, Kunsthistorie, Design og arkitektur, Kulturhistorie
Fremmerlid, Anny Førstelektor +47-22857354 +47-92416141 (mob) anny.fremmerlid@ifikk.uio.no Modernisme, Kunsthistorieforeleser, Grafikk, Naturalisme, Kunsthistorie
Guldbrandsen, Erling E. Professor +47 22 85 40 65 +47 957 04 737 (mob) e.e.guldbrandsen@imv.uio.no Musikkanalyse, Estetikk og tolkningsteori, Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Modernisme, Klassisk-romantisk musikk, Performativitet, Samfunn og musikk
Lothe, Jakob Professor +47-22856897 jakob.lothe@ilos.uio.no Postcolonial studies, W.G. Sebald, Narrativ etikk, Litteratur og menneskerettar, Narratology, Litteratur og litteraturvitenskap, Engelsk litteratur, Engelskspråklig litteratur, Holocaust-studiar, Narrativ teori, Franz Kafka, Modernisme, James Joyce, Filmteori, Joseph Conrad, Virginia Woolf
Meilvang, Emil Leth Stipendiat e.l.meilvang@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Videnskabshistorie, Modernisme, Livsfilosofi, Avantgarde
Reinton, Ragnhild Evang Professor em. r.e.reinton@ilos.uio.no Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturteori, Fransk litteratur, Estetikk, Modernisme, Benjamin, Proust, Duras
Selboe, Tone Professor +47-22856975 +4741406799 tone.selboe@ilos.uio.no Litteratur, Litteraturhistorie, Realisme, Modernisme, Hermeneutikk, Bylitteratur, Camilla Collett, Karen Blixen, Cora Sandel, Virginia Woolf
Sjåstad, Øystein Førsteamanuensis +47-22841057 +47 90649434 oystein.sjastad@hf.uio.no Semiotikk, Modernisme, Kunsthistorie, tegneserier, Kunsthistorieforeleser
Vinegar, Aron Professor +47-22857178 aron.vinegar@ifikk.uio.no Estetikk, Kunstteori, Kunsthistorie, Postmodernisme, Design og arkitektur, Kunstfilosofi, Modernisme, Fotografihistorie, Kunsthistorieforeleser, Visuell kultur
Wichstrøm, Anne Professor emeritus +47-22855331 anne.wichstrom@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Modernisme, Kunst og kjønn, Middelalder