Personer med emneord «Mobilitet»

Navn Telefon E-post Emneord
Boholm, Cecilie Brinck Seniorkonsulent +47-22857870 c.b.boholm@uv.uio.no internasjonalisering, utveksling, mobilitet, internasjonalt samarbeid, godkjenning, studieadministrasjon
Buverud, Anna Kolberg Seniorrådgiver +47-22858437 a.k.buverud@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Forskerutdanning, Mobilitet, Fellesgrader, Akademisk Dugnad
Elgsaas, Sigrid Bøe Rådgiver +47-22844350 s.b.elgsaas@admin.uio.no Mottak av studenter, Infosenter, Mobilitet
Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Globalisering, Mobilitet, Samfunnsgeografi, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Interkulturell kommunikasjon, ELF, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser, Tjenestearbeid, Opplevelsesturisme, Semiotiske landskap, Språkpolitikk, Identitet
Håberg, Siv Seniorkonsulent +47-22856074 siv.haberg@stv.uio.no Internasjonalt samarbeid, Mobilitet, Delstudier i utlandet, Utveksling, Studentveiledning, Godkjenning
Høisveen, Daniel Overingeniør +47-22852935 daniel.hoisveen@usit.uio.no OS X, Linux, AirWatch, Mobilitet, Android, iOS
Løken, Anette Seniorrådgiver +47-22854339 anette.loken@admin.uio.no Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Nord-Sør-programmer og satsninger, Mobilitet, Prioriterte land
Nettum, Erland Rådgiver +47-22844229 erland.nettum@admin.uio.no Mobilitet, Veiledning, Opplæring, Internasjonalisering
Nysæter, Michele Jeanette Seniorkonsulent +47-22858452 m.j.nysater@admin.uio.no Mobilitet, Mottak av studenter
Spilling, Anja Gil Rådgiver +47-22857824 a.g.spilling@admin.uio.no Mobilitet
Stærfelt, Kristine Seniorkonsulent +47-22854943 kristine.starfelt@admin.uio.no Mobilitet, Utveksling, EU
Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47-22841630 92660825 (mob) e.m.svennevik@tik.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Throndsen, Torstein S. Stipendiat +47 473 31 776 t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Mobilitet, Byutvikling, Miljø og klima
Westheim, Anne Seniorrådgiver +47-22845819 anne.westheim@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Mobilitet, Studieadministrasjon, Utveksling, Opptak