Personer med emneord «Idehistorie»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasgaard, Reidar Professor +47-22854917 +47-99736649 (mob) reidar.aasgaard@ifikk.uio.no Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse
Amadou, Christine Førsteamanuensis 22 85 6146 98643159 (mob) christine.amadou@ifikk.uio.no Idehistorie
Bekeng-Flemmen, Haakon Andreas Stipendiat 926 68 922 h.a.bekeng-flemmen@ifikk.uio.no Idehistorie, Norsk idéhistorie, Mellomkrigstiden, Kulturkamp, Blasfemi, Ytringsfrihet og demokrati
Bäckström, Mattias Postdoktor +47-22857192 mattias.backstrom@ikos.uio.no Idehistorie, Museer og museologi, Kulturhistorie, Arkitektur- og bygningshistorie, Utstillingsproduksjon
Evju, Håkon Førsteamanuensis +47-22857211 hakon.evju@ifikk.uio.no Idehistorie, Opplysningstid, Historiografi, norsk idéhistorie, Politisk idehistorie, Økonomisk idehistorie
Falkeid, Unn Professor +47-22856056 +47 99568527 unn.falkeid@ifikk.uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Helness, Anne Universitetslektor +47-22855991 anne.helness@ifikk.uio.no Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet
Hervé, Sarah Camille Stipendiat s.c.herve@ifikk.uio.no Idehistorie
Johnsen, Emil Nicklas Stipendiat +47-22855399 e.n.johnsen@ifikk.uio.no Idehistorie
Krefting, Ellen Professor +47-22841064 ellen.krefting@ifikk.uio.no Idehistorie, Modernitet, Opplysningstid, Fransk litteratur og filosofi, Tidsskrifter og tidligmoderne offentlighet
Krogh, Thomas Professor emeritus +47-22857211 thomas.krogh@ifikk.uio.no Idehistorie
Markussen, Ingrid Margareta Professor emeritus i.m.markussen@ifikk.uio.no Idehistorie
Parslow, Joakim Førsteamanuensis +47-22844589 joakim.parslow@ikos.uio.no Samfunn og politikk, Midtøsten, Tyrkia, Rettssosiologi, Idehistorie, SIMS
Rørvik, Thor Inge Universitetslektor +47-22854916 t.i.rorvik@ifikk.uio.no Idehistorie
Schaanning, Espen Professor +47-22856101 95943656 (mob) espen.schaanning@ifikk.uio.no Idehistorie, Modernitet, Straff, Ondskap, Rettspsykiatri, Fransk opplysningstid, Helvetius, Foucault, Speiderbevegelsen
Sletnes, Kari Universitetslektor +47-22855846 +47-99544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Strømholm, Per Professor emeritus per.stromholm@ifikk.uio.no Idehistorie
Vukovic, Marijana Stipendiat marijana.vukovic@ifikk.uio.no Idehistorie