Personer med emneord «Ibsen»

Navn Telefon E-post Emneord
Baggethun, Cristina Gomez Stipendiat +47-22845994 c.g.baggethun@ilos.uio.no Ibsen, Oversettelse, Teater, Spania, Litteratur, Feminisme, Filosofi
D'Amico, Giuliano Førsteamanuensis +47-22858689 giuliano.damico@ibsen.uio.no Resepsjon, Ibsen, Bokhistorie, Nordisk litteratur, Oversettelsestudier, Vestlig esoterisme, litteratursosiologi
Druta, Gianina Stipendiat +40-729657829 gianina.druta@ibsen.uio.no Ibsen, Rumensk teater, Digital humaniora, Resepsjonsstudier, IbsenStage
Evensen, Nina Marie Forsker +47-22858687 +47-92060359 (mob) n.m.evensen@ibsen.uio.no Redaktør, Ibsen, Edisjonsfilologi
Hanssen, Jens-Morten Stipendiat +47-22858317 j.m.hanssen@ibsen.uio.no Digital humaniora, Ibsen, Tysk teater
Hov, Live Professor emerita live.hov@ikos.uio.no Teatervitenskap, Ibsen, Teaterhistorie, Musikkteater, Operahistorie
Janss, Christian Førsteamanuensis +47-22856871 christian.janss@ilos.uio.no Edisjonsfilologi, Tyskspråklig litteratur, Ibsen, Poesi, Oversettelse
Kamaluddin, Nilu Forsker +4722858648 +4793282569 (mob) +4793282569 nilu.kamaluddin@ibsen.uio.no Ibsen, Modernitet, Drama
Muñiz, Iris Stipendiat +47-22855222 iris.muniz@ilos.uio.no Spansk, Litteratur og litteraturvitenskap, Allmenn litteraturvitenskap, Oversettelse, Kjønn og litteratur, Spanskspråklig litteratur, Ibsen
Rasmussen, Thomas Vitenskapelig assistent thomas.rasmussen@ibsen.uio.no Digital humaniora, Karikatur, Ibsen, Bokhistorie, Parodi, Resepsjon, Danmark
Rees, Ellen Professor - i permisjon grunnet verv som prodekan for forskning +47-22858677 e.r.rees@iln.uio.no Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap, Film, Adaptasjon, Nasjonal identitet, Samtidslitteratur, Ibsen, Dramatikk
Xia, Liyang Førsteamanuensis +47-22858678 liyang.xia@ibsen.uio.no Kina, Kjønnsforskning, Digital humaniora, Oversettelsesstudier, Resepsjon, Ibsen, Teatervitenskap