Personer med emneord «Ibsen»

Navn Telefon E-post Emneord
Baggethun, Cristina Gomez Stipendiat +47-22845994 c.g.baggethun@ilos.uio.no Ibsen, Teater, Filosofi, Oversettelse, Litteratur, Spania, Feminisme
D'Amico, Giuliano Førsteamanuensis +47-22858689 giuliano.damico@ibsen.uio.no Ibsen, Nordisk litteratur, Vestlig esoterisme, Oversettelsestudier, Bokhistorie, Resepsjon, litteratursosiologi
Druta, Gianina Stipendiat +40-729657829 gianina.druta@ibsen.uio.no Ibsen, Rumensk teater, Digital humaniora
Evensen, Nina Marie Forsker +47-22858687 +47-92060359 (mob) n.m.evensen@ibsen.uio.no Ibsen, Edisjonsfilologi, Redaktør
Hanssen, Jens-Morten Stipendiat +47-22858317 j.m.hanssen@ibsen.uio.no Ibsen, Tysk teater, Digital humaniora
Hov, Live Professor emerita live.hov@ikos.uio.no Teatervitenskap, Teaterhistorie, Musikkteater, Operahistorie, Ibsen
Janss, Christian Førsteamanuensis +47-22856871 christian.janss@ilos.uio.no Tyskspråklig litteratur, Poesi, Ibsen, Oversettelse, Edisjonsfilologi
Kamaluddin, Nilu Forsker +4722858648 +4793282569 (mob) +4793282569 nilu.kamaluddin@ibsen.uio.no Modernitet, Ibsen, Drama
Muñiz, Iris Stipendiat +47-22855222 iris.muniz@ilos.uio.no Spansk, Litteratur og litteraturvitenskap, Allmenn litteraturvitenskap, Oversettelse, Kjønn og litteratur, Spanskspråklig litteratur, Ibsen
Mørstad, Erik Førsteamanuensis +47-22855567 erik.morstad@ifikk.uio.no Modernisme/modernitet, appropriasjon, Ibsen, Munch, Krohg
Rees, Ellen Professor - i permisjon grunnet verv som prodekan for forskning +47-22858677 e.r.rees@iln.uio.no nordisk litteratur, litteratur og litteraturvitenskap, film, adaptasjon, nasjonal identitet, samtidslitteratur, Ibsen, Drama