Nettsider med emneord «Frokost med Bernt»

Publisert 28. aug. 2013 15:06

SV-fakultetet fyller 50 år, det er valgkamp, og det er på tide å diskutere norsk utenrikspolitikk. Hva kjennetegner norsk utenrikspolitikk og hvilke dilemmaer står et lite land som Norge ovenfor i en stadig mer globalisert verden? Utenriksministeren Espen Barth Eide (Ap) innleder, mens professorene Janne Haaland Matlary og Helge Hveem kommenterer.

Publisert 19. sep. 2011 18:56

Innledning ved førsteamanuensis Benedicte Bull (SUM, UiO). Supplerende kommentarer ved forsker og urbefolkningsekspert Stener Ekern (NCHR, UiO).

Publisert 19. sep. 2011 18:38

Er synlighet i mediene blitt en forutsetning for å kunne ivareta universitetets kjerneoppgaver? Johannes Løvhaug innleder. Knut Olav Åmås og Harald Hornmoen kommenterer. 

Publisert 6. sep. 2011 09:15

Professor Tore Bjørgo (Politihøgskolen) stiller spørsmålet om 22. juli-angrepene kom helt ut av det blå, eller fantes tegn på at noe slikt kunne skje? I forbindelse med sin doktoravhandling fra 1997 studerte Bjørgo rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. Vi begynner frokosten med en debatt om studentpolitikk i Oslo. 

Publisert 30. aug. 2011 10:24

Hva er det som utgjør det totalitæres tiltrekningskraft og appell? Hvilket eller hvilke behov var og er det totalitære et svar på?

Publisert 18. aug. 2011 08:52

Det nærmer seg lokalvalg i Norge. Vi diskuterer politiske ideologier på Frokost med Bernt. Innledninger ved statsviterne Dag Einar Thorsen og Øivind Bratberg, samt filosof Henrik Syse og stortingspolitiker Torbjørn Røe Isaksen. 

Publisert 18. aug. 2011 08:33

Innledning ved Dr. Richard Horton, sjefsredaktør for det innflytelsesrike, medisinske tidsskriftet The Lancet, og professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO. Kommentarer ved postdoktor Kristin Sandberg, UiO, og Dr Paul Fife, Director, Dept for Global Health, Education and Research, NORAD og tidligere Norges styremedlem i GAVI.

Publisert 1. apr. 2011 10:11

Hvorfor tar så mange som 500 mennesker livet sitt hvert år? Hvem begår selvmord og hvorfor er denne handlingen fortsatt et tabu i samfunnet? Og hva gjøres for de etterlatte?

Publisert 1. apr. 2011 10:07

Norge angriper bakkemål i Libya, er med i opprørsbekjempelse (Counter-Insurgency) i Afghanistan og bekjemper pirater i Aden-bukten. Hvorfor? Hva går norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk ut på? - Forsvarsminister Grete Faremo kommer til Frokost med Bernt og tar (ut) dine spørsmål.

Publisert 30. mars 2011 11:02

De fleste som dro fra Polen etter EU-utvidelsen i 2004, var unge, utdannede mennesker som søkte høyere lønninger og en annen frihet i andre deler av Europa. Hvordan opplevde og opplever de møte med en norsk kultur?

Publisert 25. mars 2011 18:37

Hvor går Europa, og hva betyr de universelle menneskerettighetene for europeisk sammenhold og identitet? Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland vil innlede om aktuelle politiske og institusjonelle utviklingstrekk i Europa og betydningen for menneskerettighets-situasjonen. Kommentarer ved seniorforsker Espen Daniel Hagen Olsen ved ARENA og seniorforsker Kathrine Fangen ved ISS, UiO. 

Publisert 22. mars 2011 08:31

I likhet med da Tsjernobylkatastrofen var et faktum i 1986, har utviklingen ved Fukushimareaktorene i Japan de seneste dagene satt i gang den politiske debatten om kjernekraft og atomreaktorer i mange europeiske stater. Men hva er egentlig likhetene mellom katastrofen den gang og den utviklingen vi er vitne til i Japan? Innledninger ved stipendiat Sunniva Rose og førsteamanuensis Sunniva Siem, begge ved Universitetet i Oslo. 

Publisert 17. feb. 2011 23:38

Den såkalte rettsliggjøringen av politikken var et av hovedfunnene til de skandinaviske makt- og demokratiutredningene. På denne frokosten tar vi opp igjen denne debatten over et tiår etter at denne diagnosen ble presentert. Innledning ved blant andre professor og leder av den norske maktutredningen Øyvind Østerud (Universitetet i Oslo), prof. Gorm Toftegaard Nielsen (Aarhus universitet) og forsker, Fil.dr. Helena Wockelberg (Uppsala universitet).

Publisert 17. feb. 2011 23:28

Tidligere leder av Nordeuropa-Instituttet ved Humboldt-Universität zu Berlin, professor Bernd Henningsen foreleser (på engelsk) om ideén bak den tyske universitetsreformen på begynnelsen av 1800-tallet.

Ulla Uberg presenterer smakebiter fra UiOs kunstsamling. Denne uken: Blant guder og elever - "Frikvarteret" av Odd Nerdrum (1979) og Mathias Skeibroks tympanonfelt på Domus Media i sentrum.

Publisert 17. feb. 2011 23:16

Er et folkelig opprør, slik vi har sett i Tunis og Egypt, mulig på Cuba? Hva må til for at det skal skje? Denne frokosten er en samtale med den cubanske opposisjonelle Normando Hernandez Gonzalez.

Publisert 17. feb. 2011 23:09

Sosiolog Dag Østerberg mener John Rawls' teorier om rettferdig fordeling legitimerer et samfunn hvor økonomiske forskjeller ikke er et problem så lenge den totale kaka blir større og de på bunn også får mer - og at dette gjør Rawls uinteressant for den norske venstresiden. Kommentar ved filosof Andreas Føllesdal.

Publisert 11. feb. 2011 17:13

'I fremtiden skal vi leve av kunnskap', er et dominerende mantra i den nordiske offentligheten. Det innebærer en stadig større  samfunnoppgave for universitetene. Men hva kan dagens forskningsuniversiteter egentlig forvente av studentene de får inn?

Publisert 7. feb. 2011 10:09

Kunstforvalter Ulla UBerg presenterer "Frikvarteret" av Odd Nerdrum og biograf, professor Tore Rem vil innlede om de delene av det bjørneboeske tankegodset som i dag fortoner seg som utfordrende og problematisk, før han analyserer Bjørneboe-rollen. Hvordan var den mulig? Hva kan vi lære av den? I hvilken grad er den overførbar?

Frokosten innledes imidlertid med et 'Studentpolitisk kvarter'. Debattanter er leder av Studenparlamentet og representant for Sosialdemokratene, Aksel Braanen Sterri, Mari O. Mamre fra Blå liste og Andreas Rindal fra Venstrealliansen.

Publisert 24. jan. 2011 13:55

Høyesterettsadvokat Cato Schiøtz vil holde et foredrag om Rudolf Steiner og hans virkningshistorie. Er Steiners filosofi en bisarr overtro eller livgivende åndsimpuls?, spør vi.

Publisert 24. jan. 2011 13:55

How, why and to what extent have human rights been violated in the so-called "war against terror"? Introduction by Martin Scheinin, the UN Special Rapporteur for human rights and counter-terrorism. He is also Professor of Public International Law at the European University Institute in Florence, and an expert of international law, human rights and constitutional law. Comments by Jon Wessel-Aas, who is Secretary General of International Commission of Jurists in Norway.

Publisert 24. jan. 2011 13:54

Innledning ved Gerald Sentongo som jobber for SMUG (Sexual Minorities Uganda).

Dessverre ble denne frokosten mer aktuell enn vi hadde regnet med: Forrige uke ble en av Ugandas mest kjente homoaktivister, David Kato, drept etter at en stor avis hadde uttrykt et ønske om han skulle henges. Kato har kjempet for de homofiles rettigheter siden 1998 og han har stått opp mot myndigheter og journalister som i de senere årene har iversatt intense anti-homo kampanjer og vedtatt lovforslag i den hensikt å sperre homofile inne eller henrette dem.

Publisert 24. jan. 2011 13:54

Innvandrings- og integreringspolitikk er politisk sprengstoff. Regjeringen har satt den en rekke utvalg som skal se på utfordringer og muligheter ved økende migrasjon. Hva skal og kan disse utvalgene bidra med? Vi får besøk av professor Knut Kjeldstadli fra inkluderingsutvalget, professor Grete Brochmann fra Brochmann-utvalget og Sturla Stålsett fra Stålsett-utvalget.

Publisert 16. nov. 2010 20:31

Mange har et særs anstrengt og uforsonelig forhold til døden. "Det er ikke det at jeg er redd for å dø. Jeg vil bare ikke være til stede når det skjer", har den kjente regissøren Woody Allen sagt en gang. På denne frokosten får vi besøk av sosialmedisiner og samfunnskritiker Per Fugelli, som kommer for å dele sine refleksjoner omkring døden. Er det kulturelle forskjeller med hensyn til hvordan vi takler Døden? Hans nye bok "Døden, skal vi danse" kommer ut på U-forlaget 18.august, og dypest sett handler boken om hvordan både mennesket og samfunnet kan tjene på et ærligere samliv med døden.

Publisert 16. nov. 2010 20:27

Electoral Systems are perhaps the most central institution in a democracy, many scholars argue. However, as every political institution, electoral systems are the result of complex negotiations, compromises, and experiments conducted over several years. In New Zealand they have recently changed from a "British system" to a "German system" - although not without dissatisfaction. In Britain the complex - and some argued bizarrely unfair - electoral system did emerge as a central issue in the recent election. In Norway the two right-wing parties also called attention to the electoral system after loosing the 2009 elections. At this breakfast two leading experts - associate professor Raymond Miller from The University of Auckland and professor Bernt Aardal (ISF, UiO) - will discuss different aspects of electoral systems.

Publisert 16. nov. 2010 20:27

Den eneste som aldri dukket i bryllupet mellom sin sønn Sigurd og Bjørnsons datter Bergljot, var Henrik Ibsen. I forestillingen "Bryllupet på Aulestad" møter vi en fortvilet, sår og frustrert Bjørnson som nærmest trygler om at Ibsen skal komme i barnas bryllup. Stykket er skrevet av Morten Jostad, og tar utgangspunkt i brevene mellom Ibsen og Bjørnson og biografiene om de to forfatterne. Jostad bor på Lillehammer og er en av Norges mest profilerte skuespillere. Tekstene skriver han selv og stykkene fremføres i form av et enmannsteater.