Personer med emneord «Flerspråklighet»

Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Hanna Solberg Stipendiat h.s.andresen@iln.uio.no lingvistikk, konseptuell transfer, andrespråksforskning, flerspråklighet, Norsk som andrespråk
Androutsopoulos, Jannis Professor II (+49) 40 42838-7461 jannis.androutsopoulos@uni-hamburg.de Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett
Beiler, Ingrid Rodrick Stipendiat i.r.beiler@ils.uio.no Sosiolingvistikk, Skriving, Flerspråklighet, Språktilegnelse, Engelsk, Lingvistisk etnografi, Engelskdidaktikk, Språkvitenskap og lingvistikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Berezkina, Maimu maimu.berezkina@iln.uio.no Flerspråklighet, Lingvistiske landskap
Berg, Mina Finstad Vitenskapelig assistent 95763479 m.f.berg@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Nordisk språk, Språkvitenskap, Flerspråklighet
Bøyum, Malene Vitenskapelig assistent +47-95872116 malene.boyum@iln.uio.no Flerspråklighet, Psykolingvistikk, Klinisk lingvistikk, Lingvistikk, Språkvitenskap
Camps, Diana Maria Stipendiat +47-22844271 d.m.camps@iln.uio.no Flerspråklighet
Dewilde, Joke Førsteamanuensis joke.dewilde@ils.uio.no Sosiolingvistikk, Flerspråklighet, Literacy, Lingvistisk etnografi
Fyndanis, Valantis Postdoktor (+47) 228 44295 valantis.fyndanis@iln.uio.no Psykolingvistikk, Flerspråklighet, Nevrolingvistikk, Afasi
Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Mobilitet, Opplevelsesturisme, ELF, Språkpolitikk, Globalisering, Semiotiske landskap, Tjenestearbeid, Diskursanalyse, Samfunnsgeografi, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Identitet, Interkulturell kommunikasjon, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser
Goral, Mira Professor II mira.goral@iln.uio.no Flerspråklighet, Afasi
Hansen, Pernille Postdoktor +47-22857179 99774337 (mob) 99774337 pernille.hansen@iln.uio.no Psykolingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språkvitenskap, Lingvistikk
Heikkola, Leena Maria Postdoktor l.m.heikkola@iln.uio.no multippel sklerose, Uttale, Andrespråkslæring og -undervisning, Italiensk, Nevrolingvistikk, Norsk, Klinisk lingvistikk, Finsk, Fonetikk/fonologi, Flerspråklighet, Afasi
Johannessen, Janne Bondi Professor +47-22856814 92896634 (mob) +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Johnsen, Solveig Berg Universitetslektor s.b.johnsen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Norsk for internasjonale studenter, Språkholdninger, Andrespråksdidaktikk
Kangas, Elina +47-22856738 elina.kangas@iln.uio.no Flerspråklighet
Khayitova, Sofiya Vitenskapelig assistent +47 908 15 869 sofiya.khayitova@ilos.uio.no Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Knoph, Monica Norvik Forsker +47 22 84 49 08 +47 91721595 monica.knoph@iln.uio.no Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Afasi, Klinisk lingvistikk
Kraft, Kamilla +47-22844279 kamilla.kraft@iln.uio.no Flerspråklighet
Kuzmina, Ekaterina Postdoktor ekaterina.kuzmina@iln.uio.no Kognitiv kontroll, Kognitiv screening, Flerspråklighet, Afasi
Landmark, Anne Marie Postdoktor +47-22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet
Lane, Pia Professor +47-22845695 p.m.j.lane@iln.uio.no Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Kodeveksling, Språkteknologi
Lanza, Elizabeth Professor, Senterleder +47 22 85 67 51 elizabeth.lanza@iln.uio.no Tospråklighet, Flerspråklighet, Diskursanalyse, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Samtaleforskning, Narrativer
Lexander, Kristin Vold Postdoktor +47-22854790 +47-93224317 k.v.lexander@iln.uio.no tekstmeldinger, identitet, Flerspråklighet, literacy practices, språkpolitikk, wolof, digital kommunikasjon, Senegal, Kodeveksling, flerspråklige familier
Lind, Marianne Forsker Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk, Afasi
Lomeu, Rafael Stipendiat r.l.gomes@iln.uio.no Flerspråklighet, Ideologi, Identitet, Migrasjon, Transnasjonalisme
Myklestu, Kristin Forsker + 977 61 639 kristin.myklestu@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Språk og litteratur
Obojska, Maria Antonina Stipendiat m.a.obojska@iln.uio.no Flerspråklighet
Pajaro, Veronica +47-22854740 45090960 (mob) (+47) 450 90 960 veronica.pajaro@iln.uio.no Flerspråklighet, Diskursanalyse, Narrativer, Samtaleforskning, Interaksjonell sosiolingvistikk, Doktorgradsutdanning
Pavlenko, Aneta Professor II aneta.pavlenko@iln.uio.no Flerspråklighet
Pennycook, Alastair Professor II alastair.pennycook@iln.uio.no Flerspråklighet
Purkarthofer, Judith Postdoktor judith.purkarthofer@iln.uio.no Flerspråklighet
Ryen, Else Førsteamanuensis emerita else.ryen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Fagspråk, Andrespråkslæring, Grammatikk
Sevinc, Yesim Research Fellow yesim.sevinc@iln.uio.no Flerspråklighet
Svendsen, Bente Ailin Professor +47-22856966 97562138 (mob) +47- 97562138 b.a.svendsen@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Discourse Analysis, Nordisk språk, Tospråklighet
Thingnes, Jorunn Simonsen Stipendiat 95098951 j.s.thingnes@iln.uio.no Norsk språk, Lingvistikk, Språkvitenskap, Flerspråklighet, Nynorsk skriftkultur, Spåkforvaltning, Sosiolingvistikk
Wapinska, Ewa Universitetslektor +47-22844036 ewa.wapinska@iln.uio.no flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk og didaktikk, Norsk for internasjonale studenter, kontrastiv grammatikk, CEFR, sosiolingvistikk