Personer med emneord «Etikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Blandhol, Sverre Professor +47-22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Elster, Jakob Førsteamanuensis +47-22845530 jakob.elster@nchr.uio.no menneskerettigheter, etikk, politisk filosofi, bioetikk, forskningsetikk, autonomi
Fremstad, Ester Universitetslektor +47-22857305 +47-41414620 (mob) +47-41414620 ester.fremstad@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læring, Undervisning, Etikk, Universitetspedagogikk, Danning
Hafstad, Kjetil Professor emeritus +47-22850322 kjetil.hafstad@teologi.uio.no Dogmatikk, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Etikk, Kjønn og teologi, Religion og politikk
Hauge, Mona-Iren Førsteamanuensis monaireh@psykologi.uio.no Kultur- og samfunnspsykologi, Metode, Sosialpsykologi, Etikk, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Hjort, Maria Astrup Førsteamanuensis +47-22859472 m.a.hjort@jus.uio.no Rettshistorie, Sivilprosess, Straffeprosess, Etikk
Holte, Stine Postdoktor +47-22850327 stine.holte@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Religion og estetikk, Etikk, Fenomenologi
Malnes, Raino Sverre Professor +47-22855176 raino.malnes@stv.uio.no Politisk teori, Politisk filosofi, Samfunnsfilosofi, Etikk, Vitenskapsfilosofi, Frankrike
Moen, Ole Martin Forsker +47-22859102 +47-41686074 (mob) 41686074 o.m.moen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Anvendt etikk, Bevissthetsfilosofi
Moljord, Gøril Stipendiat +47-22845631 goril.moljord@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Utviklingshemning, Autonomi, Selvbestemmelse, Spesialundervisning, Individuelle opplæringsplaner (IOP), ADL (activities of daily living), Inkludering, Utfordrende atferd, Pedagogisk filosofi, Etikk
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Rasmussen, Josephine Munch Førsteamanuensis +47-22841947 j.m.rasmussen@iakh.uio.no Arkeologi, Kulturarv, Kulturminneforvaltning, Konflikt, Etikk
Ruyter, Knut W Professor II 91184062 (mob) k.w.ruyter@medisin.uio.no Etikk
Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz Postdoktor +47-22850392 +47 92649100 k.d.m.s.ronsdal@teologi.uio.no Etikk, Profesjonsetikk, Diakoni, Religion og medborgerskap, Fenomenologi
Saugstad, Jens Professor - Filosofi 22856978 90608040 (ikke for studenthenvendelser) (mob) jens.saugstad@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, epistemologi, bevissthetsfilosofi
Sletnes, Kari Universitetslektor +47-22855846 +47-99544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Steen, Petter Andreas Professor emeritus +47-90686007 (mob) p.a.steen@medisin.uio.no Akuttmedisin, Hjerteischemi, Hjerneischemi, Hjerte og sirkulasjon, Etikk, Traumatologi
Wig, Ståle Stipendiat +47-22854486 stale.wig@sai.uio.no Utvikling, etikk, økonomisk antropologi, penger, bistandsarbeid, Afrika, Lesotho
Wyller, Trygve Eiliv Professor +47-22850359 +47-97029427 (mob) t.e.wyller@teologi.uio.no Protestantisme, Hermeneutikk, Sekularitet, Religion og medborgerskap, Systematisk teologi, Diakoni, Profesjonsetikk, Etikk, Fenomenologi
Østensen, Vera Rådgiver +47-22845107 vera.ostensen@psykologi.uio.no Forskningsrådgiver, Ekstern finansiering, EU, Horisont2020, NFR, Nettverksbygging, Karriereveiledning, Etikk, Strategi, Lovverk, Oxford, Forskningsadministrasjon