Personer med emneord «Biologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bakke, Tor Andreas Professor emeritus +47-22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Biologi, Zoologi, Parasittologi, Systematikk, Taksonomi, Økoparasittologi, Epidemiologi, Virvelløse dyr, Helminter, Flatmark, Haptormark, Bendelmark, Ikter, Rundmark, Krassere
Bjorå, Charlotte Sletten Førsteamanuensis +47-22851718 csletten@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Karplanter
Bjureke, Kristina Universitetslektor +47-22851815 +47-95200804 (mob) +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Cerca de Oliveira, José Stipendiat josece@nhm.uio.no Biologi, Evolusjon, Evolusjonsbiologi, Speciation, Cryptic, Polychaeta, Genome, Populasjon, Genetikk, Invertibrater
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47-22858671 +47-40454144 (mob) gunnar.dick@mn.uio.no Livsvitenskap, forskningsadminstrasjon, innovasjon, Digitalt liv, Horisont 2020, EU, Bioteknologi, Nevrovitenskap, Biologi
Edvardsen, Bente Professor +47-22857038 bente.edvardsen@ibv.uio.no Biologi, Havforskning, Mikrobiologi, Økologi, Mikroalger, Giftige alger, Marin Biodiversitet, livsvitenskap - life science, Natur- og biomangfold
Grønbech, Marit Elisabeth Universitetslektor +47-22851769 m.e.gronbech@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47-90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Botanikk, Cellebiologi, Evolusjon, Vitenskapelig kommunikasjon, EndNote
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Zoologi, Økologi, Toksikologi, Klima og miljø, EndNote
Kool, Anneleen Førstelektor +47-22851612 40648061 (mob) 40 64 80 61 anneleen.kool@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Etnobotanikk, Molekylær analyse, DNA barcoding, Ancient DNA, Vikingtiden, Caryophyllaceae, Fylogenitikk, Biogeografi, Plantevolusjon, Molekylær datering, Medisinplanter
Lifjeld, Jan T. Professor +47 22851726 j.t.lifjeld@nhm.uio.no Biologi, DNA strekkoding, Evolusjon, Fugl, Kjønn og kjønnskonflikt, Spermier, Systematikk
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91 624 324 (mob) kyrretl@ub.uio.no Bibliotek, Web-Design, Programmering, Php, MySQL, Biologi, EndNote, Kurs, JQuery
Manzanilla, Vincent vincent.manzanilla@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Medisinske planter, Etnobotanikk, Barcoding, Metabarcoding, Marokko, ION-Torrent PGM
Marki, Petter Stipendiat p.z.marki@nhm.uio.no Biologi
Norderhaug, Kjell Magnus Førsteamanuensis +47-22854529 +47-41440922 (mob) k.m.norderhaug@ibv.uio.no Biologi, Marinbiologi, Økologi, Tareskogsøkologi
Rindal, Eirik Senioringeniør +47-22851872 +47-40224872 (mob) eirik.rindal@nhm.uio.no Mikroskopi, Flytting, Årsplan, Biologi, Prosjektledelse
Strømnes, Einar Førstelektor 22851664 einar.stromnes@nhm.uio.no Førstelektor, Biologi, Zoologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Sørvik, Irene Beate +47-22844937 i.b.sorvik@farmasi.uio.no Biologi, Toksikologi, Nevrovitenskap, Nevrobiologi
Torkelsen, Anna Elise Amanuensis emerita +47 22851625 +47 92424116 a.e.torkelsen@nhm.uio.no Biologi, Mykologi
Tu, My Hanh Seniorkonsulent +47-22857274 m.h.tu@ibv.uio.no Biologi, Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Utlysninger, Internasjonalisering
de Boer, Hugo Førsteamanuensis +47-22851875 98126030 (mob) 98 12 60 30 h.d.boer@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Molekylær identifikasjon, Plant DNA barcoding, ION-Torrent PGM, Botanikk systematikk, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Ethnobotany, Medisinske planter
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning