Personer med emneord «Økonomisk historie»

Navn Telefon E-post Emneord
Bruland, Kristine Professor +47-22857942 +47-91713939 (mob) kristine.bruland@iakh.uio.no Historie, Økonomisk historie, Industrihistorie
Gjersø, Jonas Fossli Postdoktor +4747751122 j.f.gjerso@iakh.uio.no Historie, Imperiehistorie, Internasjonal historie, Økonomisk historie, øst-Afrika, Det britiske imperiet, Slavehandel, Samtidshistorie, Oljehistorie
Johannessen, Finn Erhard Professor +47-22856853 f.e.johannessen@iakh.uio.no Historie, Tidlig moderne historie, Økonomisk historie, Bedriftshistorie
Lange, Even +47-22856176 +47-95077051 (mob) even.lange@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Økonomisk historie, Skipsfart
Larsen, Eirinn Førsteamanuensis +47-22857205 92226993 eirinn.larsen@iakh.uio.no Historie, Moderne Historie, Kjønnshistorie, Politisk historie, Økonomisk historie, Kunnskapshistorie, Følelseshistorie, Historiografi, Teori og metode
Lie, Einar Professor 2285 7562 einar.lie@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Opsvik, Tor Førstelektor +47-22854885 90782866 (mob) tor.opsvik@ilos.uio.no Økonomisk historie, Latin-Amerika, Chile, Argentina
Priemel, Kim Christian Førsteamanuensis +47-22857213 k.c.priemel@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Internasjonal historie, Rettshistorie, økonomisk historie, Historisk teori og metode
Ranestad, Kristin Postdoktor kristin.ranestad@iakh.uio.no Historie, økonomisk historie, Industrihistorie, global historie
Ryggvik, Helge Forsker +47-22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Økonomisk historie, Energipolitikk, Helse Miljø og Sikkerhet, Vitenskaps- og teknologistudier, Risiko, Kunnskapsøkonomi, Kunnskapsoverføring
Thomassen, Eivind Stipendiat +47-22856077 97717424 eivind.thomassen@iakh.uio.no Historie, økonomisk historie, penger, pengepolitikk, lønnsoppgjør, lønnsdannelse, trepartssamarbeid, olje og gass, olje- og gasspolitikk