Personer med emneord «Økologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no Naturtyper, Kulturlandskap, Gjengroing, GIS, Biodiversitet, Økologi
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Edvardsen, Bente Professor +47-22857038 bente.edvardsen@ibv.uio.no Biologi, Havforskning, Mikrobiologi, Økologi, Mikroalger, Giftige alger, Marin Biodiversitet, livsvitenskap - life science, Natur- og biomangfold
Endresen, Dag Senioringeniør +47-22851654 +47-40612982 (mob) dag.endresen@nhm.uio.no Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biogeografi, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, GIS, Statistisk modellering, Økologi
Ergon, Torbjørn Håkan Førsteamanuensis +47-22857311 +47-92602138 (mob) t.h.ergon@ibv.uio.no Økologi, Livshistoriestrategi, Populasjonsdynamikk, Økologisk statistikk, Fangst-gjenfangst, Smågnagere, Sjøfugl
Halvorsen, Rune Professor +47-22851629 +47-95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Barskog, Gradientanalysemetodikk, Kulturlandskap, Moser, Myr, Naturmangfold, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi, Økologi
Hessen, Dag Olav Professor +47-22854553 95037899 (mob) 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Zoologi, Økologi, Toksikologi, Klima og miljø, EndNote
Lode, Torben Stipendiat - Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi torben.lode@ibv.uio.no Toksikologi, økotoksikologi, økologi, adferdsøkologi, marin miljøovervåkning
Norderhaug, Kjell Magnus Førsteamanuensis +47-22854529 +47-41440922 (mob) k.m.norderhaug@ibv.uio.no Biologi, Marinbiologi, Økologi, Tareskogsøkologi
Skarpaas, Olav Professor +47 99294394 olav.skarpaas@nhm.uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Slagsvold, Tore Professor +47-22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Atferd, Atferdsøkologi, Evolusjon, Ornitologi, Økologi
Titelman, Josefin Professor 22 854501 josefin.titelman@ibv.uio.no Økologi, Marin økologi, Pelagisk økologi, Atferdsøkologi, Plankton, Zooplankton, Maneter
Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter Stipendiat +47-22851639 95031447 (mob) 95031447 h.a.ullerud@nhm.uio.no NiN, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kartlegging, Naturmangfold, Økologi, Vegetasjonsøkologi, Utbredelsesmodellering, GIS
Vollsnes, Ane Victoria Forsker +47-22854492 a.v.vollsnes@ibv.uio.no plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse
Vøllestad, Asbjørn Professor +47-22854640 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann
Wiig, Øystein Professor +47 22851688 oystein.wiig@nhm.uio.no Pattedyr, Systematikk, Økologi, Evolusjon, Arktiske marine pattedyr, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Isbjørn, Hvalross, Grønlandshval, Hvithval, Narhval, Zoologi
Wollan, Anders Kvalvåg Forsker +47-22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Biogeografi, Biodiversitet, Naturtyper, Naturmangfold, Økologi, Vegetasjonsøkologi, Mykologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, GIS, Skalaavhengig variasjon