Personer med emneord «Vitenskaps- og teknologistudier»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Asdal Asdal, Kristin Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Forskningspolitikk, Vitenskap og politikk, Aktør-Nettverksteori, Klimaendringer, Vitenskaps- og teknologistudier, Ekspertise, Kunnskapsøkonomi, Naturens politikk, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk
Bilde av Susanne Bauer Bauer, Susanne Førsteamanuensis +47-22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Bilde av Ana Delgado Delgado, Ana Førsteamanuensis ana.delgado@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Tone Druglitrø Druglitrø, Tone Førsteamanuensis +47-22841627 94986339 +47 949 86 339 tone.druglitro@tik.uio.no Aktør-Nettverksteori, Vitenskaps- og teknologihistorie, Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Bård Hobæk Hobæk, Bård Stipendiat bard.hobak@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Tone Huse Huse, Tone Postdoktor +47-22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Sylvia Irene Lysgård Lysgård, Sylvia Irene Stipendiat +47-22841656 s.i.lysgard@tik.uio.no Teknologiutvikling, Vitenskaps- og teknologistudier, Energipolitikk, Kunnskapsoverføring
Bilde av Sissel Myklebust Myklebust, Sissel Førsteamanuensis (pensjonert) Forskningspolitikk, Vitenskaps- og teknologistudier, Teknologi- og industrihistorie, Ekspertise, Forbruk og reklame
Bilde av Helena Nynäs Nynäs, Helena hmn@nve.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Hilde Reinertsen Reinertsen, Hilde Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Energi, Historie, Dokumentanalyse, Evaluering, Vitenskaps- og teknologistudier, Bioøkonomi, Kunnskapsoverføring, Fiskeoppdrett, Bistand, Forskningspolitikk
Bilde av Helge Ryggvik Ryggvik, Helge Forsker +47-22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Helse Miljø og Sikkerhet, Kunnskapsøkonomi, Risiko, Energipolitikk, Økonomisk historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Bilde av Tina Talleraas Talleraas, Tina tina.talleraas@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Bilde av Irene Øvstebø Tvedten Tvedten, Irene Øvstebø Stipendiat i.o.tvedten@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier